meriva-preklady.cz
čeština

Doba autokorekce: když pravopisně hloupneme

8.8.2017

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Osobně nemám rád, když se říká, že ta „dnešní mládež“ stojí za starou belu, je hloupější, línější a slabší. Naopak se vždy snažím najít důvody, proč se nová generace zaměřuje na jiné věci než ta předchozí a zda náhodou není zdatnější v určitých jiných oblastech, pro danou dobu mnohem praktičtějších.

Problém generace

Nedávno jsme si se skupinou přátel povídali o znalostech češtiny u mladší a současné generace. Většině z nich se zdálo, že nová generace má docela značné problémy se znalostí českého pravopisu, s písemným vyjádřením, a dokonce s odesláním dopisů klasickou poštou.

Ale je to skutečně tak, že se znalost českého jazyka zhoršuje? A pokud je tomu tak, jaké jsou příčiny a kdo za tento stav může? Nejedná se náhodou o pouhý přirozený vývoj?

autokorekce

Technologie je naším umělým mozkem

Většina z nás bude vidět problém v počítačích a mobilech. Všude vládne autokorekce neboli automatická kontrola pravopisu. Existují na to dokonce speciální aplikace do smartphonů, které píší doslova za vás. Nad pravopisem psaného textu tak nemusíte vlastně moc přemýšlet. Program vám nabízí většinou správné varianty a ty jen intuitivně potvrzujete. Kontrolu pravopisu známe již několik let i z textových editorů, jako je např. MS Word, a dnes vám gramatiku sledují při psaní e-mailů už i internetové prohlížeče.

Jistou nevýhodou těchto rádců je, že nad samotným pravopisem přestáváme přemýšlet. Spoléháme na externí program, umělého chytrého pomocníka, který rozhoduje za nás. Sice přemýšlíme nad obsahem, ale pravopisnou formu ponecháváme stranou. Zde jednoznačně dochází k ochabování pravopisných znalostí. Když pak najednou máte napsat něco důležitého sami bez automatického pravopisu, může to být problém.

Na druhé straně musíme říci, že nová generace musí zpracovávat násobně mnohem více informací než před deseti, dvaceti, padesáti, sto lety. Pokud ve své práci denně řešíme problémy, jejichž řešení ještě před dvaceti lety trvalo týdny či měsíce, nelze se divit, že si lidé prakticky pomáhají a dávají mozku prostor k jiným činnostem (a to napříč všemi obory).

Co zasévají naši rodiče?

Druhou příčinou zhoršování jazykových znalostí češtiny jsme podle mého názoru my, rodiče. Často vidím případy dětí, kdy rodiče kvůli své intenzivní práci, svým výkonům, případně dokonce sledování Facebooku, odkládají své děti k televizím a tabletům, tedy předně ke sledování obrázků a videí. A určitě se shodneme, že při tomto typu zábavy značně trpí jazykové rozvíjení mladého mozku.

Myšlenky na druhém konci světa

Ani současní rodiče toho už moc nenačtou, vlastně si ani nepovídají, žijí částečně mimo opravdovou realitu v obrázkovém světě smartphonů. Mlčky si vyťukáváme textíky (opravované autokorekcí) s někým vzdáleným často o naprosto nepotřebných věcech. Smutné je, že většinu dotyčných fyzicky neuvidíme ani jednou za rok a vlastně do našeho života nepatří. Co se děje doma, je pro některé z dospělých ani ne polovina naplnění. Přitom ti opravdu důležití sedí vedle nás a potřebují rozvíjení vztahu, a tedy i mluveného slova - jazyka.

Být stále online na oběžné dráze Facebooku

A když se podíváme blíže na onen Facebook, který střední i mladší generace doslova hltá? Z klasického textu jednoznačně přešel na video a obrázky. Novým hitem, který Facebook dovedl ad absurdum, je pak podbarvený, v podstatě obrázkový text. Tam pravopis ani moc řešit nemusíte, barva jej přebije.

Instagram pak představuje v bleděmodrém totéž - obrázkový téměř beztextový shluk onlinového světa. Jen na okraj, ti pozorní si všimli, že je dnes vyvinuta „autokorekce“ vlastně i pro obrázky. Hezká fotografie dnes není výsadou pozorného oka. Fotku lze prohnat pár filtry a z průměrného záběru je rázem „líbivá“ fotka. Formu zde opět řeší umělá inteligence, nikoli samotná mysl tvůrce.

Naši a budoucí generaci tak ovládá zcela nová dimenze komunikace, která nemá v historii lidstva obdoby. Komunikujeme obrázky a videi, popřípadě heslovitými slovními sděleními s „neznámými“ lidmi. 

Když čeští lídři neumí psát

Posledním důležitým problémem jsou sami žurnalisté, příp. veřejně píšící „vlivní blogeři“. Tito „lídři psaného textu“ rozhodně nejdou příkladem a sami ve spisovné češtině selhávají. Texty po sobě asi moc nečtou, často mají překlepy, nevědí, co je interpunkce, používají nesmyslná nečeská slova... A přitom se mnohdy bijí do prsou, jak jsou pyšní na svoji vlast.

Dobré myšlenky a hrubky

U těchto „lídrů“ by rozhodně neměla fungovat jen autokorekce, ale jejich vlastní vnitřní znalost českého jazyka. Případně pokud chtějí předkládat své myšlenky veřejně, měli by si zajistit profesionální jazykovou korekturu. Není nic horšího než sepisování sebevědomých kárajících myšlenek, které ovšem obsahují několik děsivých hrubic.

Kde je jádro pudla?

A je tedy nasnadě se z výše uvedených důvodů ptát: Jaké máme právo po nové generaci a po svých dětech požadovat, aby měli kvalitní slovní a písemné vyjadřování? Kde se mají děti učit spisovnou češtinu a mít jí za základ své inteligence? A můžeme mít na novou generaci ještě vůbec stejné požadavky jako před dvaceti lety?

Kdo je bez viny?

Tuto dobu bych si dovolil označit (nejen z jazykového hlediska) za dobu autokorektivní. Přístroje a programy nás již ve spoustě ohledech značně korigují, opravují a usměrňují. Umělá inteligence je zde a vejde postupem času ještě hlouběji do našich myslí. Možná tím v některých ohledech hloupneme a náš jazyk to rozhodně odnáší. Ale na druhou stranu musíme říct, že v některých ohledech získáváme. Je otázkou, z jakého úhlu se na daný problém díváme.

Nicméně nejsem zcela přesvědčen, že hledíme na novou generaci správně tím, že jí kritizujeme za jazykovou hloupost, když sami dospělí a lídři selhávají. Je pak otázkou, kdo skutečně stojí za zhoršením jazykových dovedností a pravopisu u mladší generace.

Zjednodušování je přirozené

Je samozřejmě dobře, když jazyková pravidla existují. Jsem ale osobně za to, aby se česká gramatika zjednodušovala a přizpůsobovala praktickým cílům vývoje moderní společnosti. Ono se tak v podstatě i děje. Jazykovědci na vývoj reagují, jde jen o to, zda dostatečně rychle. Tok a množství informací a úkolů se násobně zvyšuje a pravidla českého pravopisu by nás neměla brzdit.

©2017 meriva-preklady.cz Webové stránky a SEO ©2017 PANKREA s.r.o. Provozováno na systému Estofan