meriva-preklady.cz
čeština
Překlady a velká písmena
Překlady a velká písmena
8.12.2017

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Předtiskové korektury špičková kvalita bez kompromisů

Chcete zkontrolovat váš leták, brožuru nebo článek, než půjde do tisku? Chcete, aby byl bez jakýchkoliv gramatických chyb, překlepů a zároveň formálních chyb? Provádíme profesionální předtiskové korektury rodilým mluvčím. Předtisková korektura zahrnuje kontrolu pravopisu, překlepů, ale zároveň formátování textu a grafických prvků.

Jaké texty vyžadují předtiskovou korekturu?

  • Reklamní letáky
  • Katalogy
  • Knižní publikace, knihy
  • Články do novin
  • Brožury
  • Diplomové práce

Co zahrnuje předtisková korektura?

Předtisková korektura je korektura, která je prováděna těsně před tiskem nebo publikováním. Korektor odstraňuje typografické chyby, např. zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, špatně vložené obrázky, nesprávně použité znaky nebo diakritická znaménka.

©2017 meriva-preklady.cz Webové stránky a SEO ©2017 PANKREA s.r.o. Provozováno na systému Estofan