Korektury

Korektura.

Korektury podle druhu

Nejčastěji máte zájem o jazykové korektury, jejichž cílem je zvláště oprava pravopisných chyb a překlepů. Pošlete nám svou nezávaznou poptávku na online kalkulaci.

Správná korektura zatraktivní text i titěrnou opravou.

Jak zaručujeme kvalitu korektury?

Korektury z naší překladatelské agentury odcházejí vždy v nejvyšší možné kvalitě. Naši korektoři jsou výhradně rodilí mluvčí s precizní znalostí jazyka, pravopisu a stylistiky rodného jazyka a mají zároveň ukončené vysokoškolské vzdělání.

Kritéria pro korektory

 • rodilý mluvčí daného jazyka
 • vzdělání na vysoké škole
 • profesionalita a odpovědnost ke svému oboru

Odborné články

Již v roce 2010 jsme založili odborný překladatelský server www.preklad-korektura.cz, který se věnuje nejnovějším trendům v oblasti korektorských služeb. Nechybějí ani užitečné tipy při objednávání korektur.

Potřebuji zjistit cenu korektury do 1 hodiny

Jak korekturu objednáte?

Pošlete nám e-mail s textem ke korektuře
(Word, Excel, PDF atd.) a popište vaše požadavky. Můžete také použít naši kalkulaci na míru.

Co s korekturami dokážeme?

Ceny korektur textů

Orientační sazba za profesionální jazykové korektury češtiny a korektury slovenštiny je 119 Kč za 1 normovanou stranu. Ceny hlavních evropských jazyků jsou o něco vyšší - výchozí sazba u jazykové korektury angličtiny
je 189 Kč (uvedeno bez DPH).

Avšak každý text je unikátní - odlišuje se co do rozsahu, odbornosti, formátu, ale i dle termínu dodání.
Seznámíme-li se s vaším textem a požadavky, může dojít k výhodnému snížení sazeb.

Pro jaké jazyky provádíme korektury?

Naše překladatelská agentura se specializuje na opravy textů vybraných jazyků.

Jak zpracováváme korektury?

Jak dlouho korektura trvá?

Doba korektury závisí zvláště na těchto faktorech - kvalita textu a jeho formátování. Korektor standardně zkontroluje cca 6 normovaných stran za 1 hodinu. Vyhotovujeme ale také expresní korektury.

Jaké formáty opravujeme?

Korektury provádíme ve všech standardních elektronických formátech. Nejčastěji se setkáváme s korekturami ve formátu MS Office (Word, Excel, Powerpoint). Tyto texty kontrolujeme pomocí funkce Revize textu. Dalším častým formátem jsou texty v PDF. Chyby vyznačujeme pomocí funkcí Zvýraznění a Poznámky.

Tip pro korektury Dodejte nám přehledně vaše požadavky pomocí formuláře.

Jaký druh korektury vybrat?

Jazykové korektury

Na překlad často navazuje jazyková korektura, jejímž úkolem je zkontrolovat text tak, aby byl zcela bez chyb. Nabízíme jazykové korektury rodilými mluvčími pro všechny dané jazyky. Korektury v rámci překladů jsou výrazně zlevněny. Jazyková korektura zahrnuje kontrolu pravopisu, překlepů a všeobecné terminologie.

Předtiskové korektury

Chcete zkontrolovat Váš leták, brožuru nebo článek, než půjde do tisku? Chcete, aby byl bez jakýchkoliv gramatických chyb, překlepů a zároveň chyb formálních? Provádíme profesionální předtiskové korektury rodilým mluvčím. Předtisková korektura zahrnuje kontrola pravopisu, překlepů, ale zároveň formátování textu a grafických prvků.

Stylistické korektury

Stylistická korektura se zaměřuje kontrolu stylistické stránky textu. Cílem dané korektury je srozumitelnější a přehlednější text. Upravuje se pořadí slov slov a vzájemná závislost slov ve větě, příp. celé odstavce a struktura článku.

Odborné korektury

Pro určité druhy vysoce odborných překladů poskytujeme odborné korektury provedené specialistou v daném oboru. Pokud máte o tento druh korektury zájem, kontaktujte nás prosím a my se pokusíme takového odborníka zajistit. Odborná korektura zahrnuje kontrolu odborné terminologie použité při překladu.

Více informací o formátech

Korektury v DOC (MS Word)

Jednoznačně nejrozšířenějším textovým editorem v České republice je "Word". Není tak s podivem, že korektury provádíme nejčastěji právě v tomto programu. Texty kontrolujeme pomocí funkce "Revize", takže všechny opravy budete vidět přímo ve vašem textu. Červeně je většinou znázorněn vyjmutý text, věty či slova. Modře je pak znázorněn text vložený, který nahrazuje opravu.

Korektury v PDF (Adobe)

Druhým nejčastějším formátem pro korektury je PDF, který lze otevřít ve známém programu Adobe Acrobat. Mnoho textů, například letáky, katalogy, zprávy, je doprovázeno kvalitním grafickým zpracováním a Adobe Acrobat je všude ve světě oblíben právě pro svoji funkčnost. Pokud nám tedy pošlete ke korektuře Váš text ve formátu PDF, zapracováváme opravy přímo do Vašeho souboru. Změny zanášíme nejčastěji pomocí funkcí "Zvýraznění" nebo "Poznámky".Kontakt


Bezplatná kalkulace překladu


Facebook   Google+   Překlad Korektura CZ

Naši vážení klienti

 • Univerzita Karlova v Praze
 • Slezská univerzita
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • Imperial College London
 • Správa Pražského hradu
 • Skanska
 • JWT
 • Nikon
 • Česká pošta

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Překladatel
Ivana
Hlavní překladatelka
Manager
Tomáš
Project Manager