Odborné překlady

Překlady - běžné překlady, odborné překlady, soudní překlady s ověřením.

Překlady odborných textů

Jak překlad poptáte?

Na info@meriva-preklady.cz pošlete poptávku s textem k překladu (Word, Excel, PDF atd.) a popište vaše požadavky. Můžete také použít naši
kalkulaci na míru.

Co s překlady dokážeme?

 • Rychlá komunikace do 60 minut
 • Znalost odborné terminologie
 • Zachování formátování
Odborné překlady jsou naší každodenní profesí.

Jaké jazyky překládáme?

Naše překladatelská agentura se specializuje na odborné překlady vybraných jazyků.

Rozdělení odborných překladů

Zabýváme se profesionálními překlady odborných textů. Náš tým překladatelů je rozdělen do různých specializací tak, aby perfektně přeložili právě Vaši odbornou terminologii. Odborné překlady lze rozdělit v podstatě takto: právní, ekonomické, technické a prezentační.

Právní překlady

Překlady s právní tématikou jsou základním pilířem našich odborných překladů: smlouvy, mezinárodní smlouvy, smluvní dokumentace, soudní překlady, předpisy, normy, dohody, soudní žaloby a rozsudky, pokyny atd.
Více informací o právních překladech.

Ekonomické překlady

Překlady ekonomických, obchodních či finančních dokumentů jsou odborné překlady, které se týkají obchodní korespondence, výsledovek, výročních zpráv, zpráv auditorů, účetních závěrek, rozvah, investičních akcí, zpráv pro investory atd.
Více informací o ekonomických překladech.

Prezentační překlady

Překlady propagačních, marketingových a reklamních materiálů se též pokládají odborné překlady, které mají svá specifika. Vyzdvihneme právě Vaši atraktivní myšlenku. Překládáme www stránky, katalogy, reklamní letáky, propagační tiskoviny atd.
Více informací o prezentačních překladech.

Technické překlady

Odbornými překlady jsou také překlady technických manuálů, návodů, norem pro: stroje, software, IT, zařízení atd. Pravidelně provádíme rozsáhlé překlady do angličtiny, nebo překlady do slovenštiny technicky zaměřených textů.
Více informací o technických překladech.

Jeden překlad s různorodou odborností

Pokud bude obsahovat Váš text různou odbornou terminologii, bude každou část překládat jiný odborný překladatel. Např. v případě překladu smlouvy na nákup strojního zařízení bude text obsahovat jak právní, tak technickou terminologii, to však pro nás není žádný problém.

Když lidé hledají informaci o odborných překladech hledají například: odborný, profesionální, zkušený, specializovaný.Kontakt


Bezplatná kalkulace překladu


Facebook   Google+   Překlad Korektura CZ

Naši vážení klienti

 • Univerzita Karlova v Praze
 • Slezská univerzita
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • Imperial College London
 • Správa Pražského hradu
 • Skanska
 • JWT
 • Nikon
 • Česká pošta

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Překladatel
Ivana
Hlavní překladatelka
Manager
Tomáš
Project Manager