meriva-preklady.cz
čeština

18-ti letý, nebo 18ti letý? — a vzkaz pro prezidenta

4.11.2014

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Která varianta z nadpisu je správně? Kterou volíte při psaní právě vy? S těmito zápisy se setkáváme dnes a denně téměř všude: na cedulích v obchodech, na poštách, dokonce i v novinách, reklamních letácích, katalozích apod. Jedná se o jednu z nejčastěji opravovaných chyb při korekturách češtiny.

18-ti-lety

Intuice není vždy nejlepší rádce

Ani jedna varianta z výše nabízených není samozřejmě správná. Vlastně ani netušíme, proč k takovému zápisu dochází. Snad má člověk potřebu jakoby vypsat to, co říká, a samotná číslovka mu nestačí. Řídíme se pravděpodobně intuicí: přeci „18“ zastupuje pouze vyjádření „osmnáct“. Tudíž chci-li říci „osmnácti“, musím zapsat „18“ plus jakési „ti“ nebo „-ti“. Člověka zde svírá nevědomost a intuitivně se domnívá, že mluvu musí kopírovat i přesný zápis „18ti letý“.

Jazyk není krumpáč

A jak se vám líbí zápisy: 8-mi metrový, 7-mi denní, 14-ti karátové apod.? Pokud se na tyto zápisy zaměříte, jsou vlastně i ošklivé, nehezké, neestetické. Jazyk, předně jazyk prezentační (v novinách, letácích, katalozích i rádiích :-), je něco více než jen praktický nástroj umazaný od kopání hlíny, který po práci odhodíte do kůlny. Jazyk na veřejných prostranstvích a pro veřejnost by měl být chloubou společnosti, ať už se jedná o média či významné rozhovory.

Každý jazyk, nejen ten náš český, je odkazem desítek generací stejných lidí, jako jsme my. Každý náš zápis je jako freska pocházející z doby dávno minulé, kterou právě odkrýváme. Skrze naše ústa prochází den co den celá historie naší země, i tisíce let! Není to úžasné, pane prezidente Zemane? Proto se k němu, prosím, takto, alespoň na veřejnosti, chovejme! (více viz Prezident vulgárně mluvit nemůže, je to urážlivé, míní jazykovědec)

Správná je varianta C

V tomto případě se dle Pravidel českého pravopisu jedná o tzv. složené číselné výrazy. Tedy spojujeme číslovku psanou číslicí s jiným slovem. Může se jednat nejen o přídavné jméno, ale i o podstatné jméno, příslovce či značku. Všechny tyto jednoslovné výrazy je nutno psát bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části. V tomto smyslu je tedy čeština úsporná, protože při čtení zápisu „18letý“ automaticky čteme vše správně, tedy intuitivně vyslovíme „osmnáctiletý“.

Pro lepší zapamatování přikládáme i další příklady správného zápisu (opakujeme ŽÁDNÉ mezery, spojovníky či jiné přilepence):

100korunová bankovka, 5procentní sleva, 10metrový žebřík, 8voltová baterie, 11stupňové pivo, 50kilogramový pytel, 14karátové zlato

nebo

100Kč bankovka (čti stokorunová), 5% sleva (čti pětiprocentní), 10m žebřík (čti desetimetrový), 8V baterie (čti osmivoltová), 11° pivo (čti jedenáctistupňové), 50kg pytel (čti padesátikilogramový), 14k zlato (čti čtrnáctikarátové)

nebo

2krát větší, případně 2× větší

Výjimky existují, ale pokud nejste matematik…

Spojovník lze použít pouze v případě, že místo číslic dosazujeme písmena. To se děje zvláště v matematických zápisech, např. n-tá odmocnina. To ale, věřte mi, v reklamních letácích moc nenajdete ;-)

 

©2018 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2018 PANKREA Provozováno na systému Estofan