meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Odborné korektury kontrola textu i terminologie

Pro určité druhy vysoce odborných překladů poskytujeme odborné korektury provedené specialistou v daném oboru. Pokud máte o tento druh korektury zájem, kontaktujte nás prosím a my se pokusíme takového odborníka zajistit. Tato korektura zahrnuje kontrolu odborné terminologie použité při překladu.

Specializace na odborné texty

Korektor se při odborné korektuře zaměřuje na správnost použité odborné terminologie po překladu a hodnotí text také z hlediska účelu použití překladu. Korektor musí být odborníkem na danou odbornou problematiku (např. lékař, geolog, právník, ekonom, inženýr). Musí vedle odborné znalosti perfektně ovládat oba jazyky, jak cílový, tak výchozí.

Odborná korektura je potřebná kupř. u vědeckých článků, které jsou určeny pro odbornou veřejnost, nebo u překladů manuálů složitých strojů tak, aby jejich uživatelé přesně pochopili dané mechanizmy. Klient by měl upozornit na speciální terminologii nebo poskytnout terminologický slovník či referenční texty, vysvětlit neznámé zkratky a upozornit na případné další požadavky na text.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies