meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Post-editace překladů jako od živých překladatelů

Nabízíme vám zcela unikátní službu – post-editaci strojového překladu.

Máte přeložený text pomocí strojového překladače, ale neodpovídá jazykové, stylistické nebo odborné kvalitě? Pošlete nám váš přeložený text společně s originálem a naši zkušení překladatelé posoudí, zda je možné jej zkontrolovat a upravit.

Post-editaci překladu prozatím nabízíme pouze v angličtině. 

Odborná post-editace pro jazyky 

 

Záběr našich odborných překladů

Získejte svou kalkulaci
do 30 až 60 minut! Na post-editaci začneme pracovat
teprve poté, co ji schválíte.
Veškeré dokumenty, které nám pošlete ke kalkulaci, pokládáme za vysoce důvěrné!
 
 

 

Post-editace ve zkušených rukou

„Téma post-editace strojových překladů je velmi žhavé. Nicméně rychlý strojový překlad ještě nemusí znamenat úsporu času a nákladů. Překladače mají stále značné problémy s rozsáhlými odbornými překlady. Velmi často používají nekonzistentní terminologii a nesprávnou stylistiku.“

Ivana
hlavní překladatelka

Právní překladatelé s odborným vzděláním

 

Cena post-editace překladu

Každý překlad provedený strojovým překladačem má zcela odlišnou úroveň a kvalitu. Nelze srovnávat strojový překlad krátkého technického manuálu a překlad dlouhé právní smlouvy! Je důležité si také uvědomit, že post-editace je zároveň srovnávací korekturou, kdy profesionální překladatel musí podrobně kontrolovat, jak přeložený text, tak původní originál.

Profesionálně stanovenou cenu vám připravíme velmi rychle. ⏩ Použijte náš rychlý formulář nebo nám napište na ceny@meriva-preklady.cz

Odborná post-editace s nejlepšími

Náš MERIVA tým se specializuje na různé odbornosti – právní, ekonomické, marketingové či technické. Rychle tak rozpoznáme kvalitní strojový překlad, který stačí jen lehce upravit, od strojového překladu, který bude vyžadovat kompletní přepracování od živého překladatele. Už mnoho klientů jsme o naší špičkové práci přesvědčili. 

právní překlady pro Rowan Legal     technické překlady pro MOL   Marketingové překlady pro Microsoft   Překlady návodů pro Fender     Překlady www stránek pro Fischer CK   Právní překlady smluv pro Česká pošta   Překlady korespondence pro Greenpeace Překlady dotazníků pro StemMark   Překlady elektroniky a IT pro NEC   Internetové překlady pro GoodData   Jazykové korektury angličtiny pro Univerzitu Karlovu   Překlady sociologie pro Masarykovu univerzitu     

 

Post-editace překladu ověřená klienty

MERIVA má vysoký standard díky tomu, že dává přednost kvalitě před kvantitou. Úzce se specializujeme na vybrané odborné oblasti — tam, kde jsou naši erudovaní překladatelé nejlepší. Velmi si vážíme ohodnocení jak na Facebooku (4,9 z 5), tak na Google (5 z 5). Bude nám ctí pracovat i pro vás!

spolehlivé překlady

Další informace

Jak dlouho post-editace trvá?

Rychlost post-editace závisí na 7 základních faktorech – odbornost, jazyková kombinace, formát textu, kvalita strojového překladu atd. Standardně lze zkontrolovat 12 normovaných stran za 1 pracovní den. Pokud pospícháte, provádíme také expresní překlady.

Jaké odborné post-editace překladu jsou nejčastější?

Naprosto běžně překládáme smlouvy a další smluvně-právní dokumentace. Specializujeme se také například na výroční zprávy a jiné finanční analýzy. Dále provádíme veškeré překlady z marketingu a pro prezentaci. Do této kategorie patří i překlady internetových stránek

Z technických oborů zajištujeme všechny druhy textů. Jedná se převážně o návody k použití, manuály, příručky, ale také jsou to technické normy apod. 

Jaké jazyky jsou nejčastější?

V současnosti poskytujeme post-editace pouze pro překlady do angličtiny a z angličtiny, přičemž pro nás může být výchozím jazykem čeština a slovenština.  

Jak probíhá odborná post-editace překladu?

1. Dle druhu textu zvolíme profesionálního překladatele specializovaného v odborných textech
2. Pomocí odborných slovníků použije správnou odbornou terminologii
3. Na základě své zkušenosti s překlady použije správnou odbornou stylistiku

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies