meriva-preklady.cz
čeština
Psaní čárky před „než“ — co je správně?
Psaní čárky před „než“ — co je správně?
8.10.2018

www.meriva-preklady.cz

Právní překlady od smluv až po zákony

Málokdo pochopí specifika právního překladu. Špičkový překladatel vám musí připravit kvalitní právní podklady. Bez toho nemůžete uzavřít zásadní smlouvu se zahraničním partnerem, předložit nové znění zákona nebo prodat zboží dle obchodních podmínek. 

Ceny právních překladů a korektur

Pro rozdílné úrovně právních textů nelze stanovit jednotný ceník. Nezohledňoval by různou náročnost a odbornost textů. V těchto případech proto překlady ceníme vždy individuálně. Pro přesné zjištění nacenění překladu vašeho dokumentu zašlete nezávaznou poptávku. 

Příklady právních překladů

 • Smlouvy
 • Smluvní dokumentace
 • Obchodní podmínky
 • Zákony a předpisy
 • Žádosti a úřední formuláře
 • Žaloby, rozsudky, odvolání
 • Obchodní a občanské právo
 • Směrnice EU
 
Orientační cena překladu
1 normovaná str. /399 Kč (483 Kč s DPH) při překladu
z/do běžného cizího jazyka
Upozorňujeme: Každý text pro překlad je unikátní - odlišuje se co do rozsahu, odbornosti, formátu, ale i dle termínu dodání. Seznámíme-li se s vaším textem a požadavky, může dojít k výhodnému snížení sazeb.
 
 

Překlad smlouvy a dalších právních dokumentů

Znalost právního překladu potřebujete nejčastěji u překladů smluv a další smluvně-právní dokumentace. Disponujeme zkušenými právními překladateli, kteří si poradí s vaším odborným textem. Velmi často je požadována právnická angličtina.

Proces překladu u práva

 • Dle druhu textu zvolíme profesionálního překladatele specializovaného v právních textech
 • Pomocí odborných slovníků použije správnou právní terminologii
 • Na základě své zkušenosti s právními překlady použije správnou stylistiku

Jak dlouho trvá právní překlad?

Rychlost právního překladu závisí na mnoha faktorech - odbornost, jazyková kombinace, formát textu či kvalita výchozího textu. Standardně lze přeložit 6 normovaných stran za 1 pracovní den, ale umíme také expresní překlady.

Překladatelská agentura MERIVA se specializuje na právní překlad do angličtiny a z angličtiny, přičemž je pro nás výchozím jazykem čeština a slovenština. Nejčastěji překládáme v MS Word (*.doc, *.docx), ale pracujeme také se soubory PDF, různými obrázky či oskenovanými texty. Vždy se snažíme najít nejpohodlnější cestu pro klienta. Pro více informací neváhejte kontaktovat

©2018 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2018 PANKREA Provozováno na systému Estofan