meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Vysvětlení anglického pravopisu velká písmena u nadpisů

Jedná se opět o základní pravidlo, které se na straně překladatelů, kteří překládají do angličtiny, často porušuje. Zapomínají, že v angličtině se píší nadpisy výhradně s velkými písmeny. Toto pravidlo se netýká pouze anglických členů (the, a) a předložek (of, in, from, beyond atd.).

Angličtina tedy při pojmenování smlouvy, obchodních podmínek, analýzy, článku nebo dokonce návodu k použití vždy použije toto pravidlo. Tak např. máme zápis "Contract of Custody", "Contract for the Sublease of Non-Residential Premises", "Instructions for Use". Naopak při překladu z angličtiny do češtiny je nutno toto pravidlo potlačit a použít českou gramatiku, která výše zmíněné nezná a velké písmeno použije pouze na začátku nadpisu.

S daným pojmem souvisí překlady do angličtiny.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies