meriva-preklady.cz
čeština
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
23.4.2024

www-meriva-preklady.cz

Definice pojmu korektura odborná

Korektor se při odborné korektuře zaměřuje na správnost použité odborné terminologie po překladu a hodnotí text také z hlediska účelu použití překladu. Korektor musí být odborníkem na danou odbornou problematiku (např. lékař, geolog, právník, ekonom, inženýr). Musí vedle odborné znalosti perfektně ovládat oba jazyky, jak cílový, tak výchozí.

Odborná korektura je potřebná kupř. u vědeckých článků, které jsou určeny pro odbornou veřejnost, nebo u překladů manuálů složitých strojů tak, aby jejich uživatelé přesně pochopili dané mechanizmy. Klient by měl upozornit na speciální terminologii nebo poskytnout terminologický slovník či referenční texty, vysvětlit neznámé zkratky a upozornit na případné další požadavky na text.

S daným pojmem souvisí korektury.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies