meriva-preklady.cz
čeština
Motýly vs. motýle — co je správně?
Motýly vs. motýle — co je správně?
12.6.2019

www.meriva-preklady.cz

Definice pojmu pravost překladu

Každá solidní překladatelská agentura vám samozřejmě za pravost a úplnost překladu ručí. Nicméně pokud potřebujete potvrdit, že daný překlad zcela odpovídá původnímu textu, je zde institut tzv. ověřeného překladu (soudního překladu).

Překladatel, který je pro tento účel jmenován příslušným krajským soudem, překlad napevno sváže s originálem, připojí také tlumočnickou doložku a razítko soudního tlumočníka. Tím překladatel ve své osobě potvrzuje naprostou pravost překladu.

S daným pojmem souvisí soudní (ověřené) překlady.

©2019 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2019 PANKREA Provozováno na systému Estofan