meriva-preklady.cz
čeština
Korektura anglického textu
Korektura anglického textu
22.9.2023

www.meriva-preklady.cz

Definice pojmu pravost překladu

Každá solidní překladatelská agentura vám samozřejmě za pravost a úplnost překladu ručí. Nicméně pokud potřebujete potvrdit, že daný překlad zcela odpovídá původnímu textu, je zde institut tzv. ověřeného překladu (soudního překladu).

Překladatel, který je pro tento účel jmenován příslušným krajským soudem, překlad napevno sváže s originálem, připojí také tlumočnickou doložku a razítko soudního tlumočníka. Tím překladatel ve své osobě potvrzuje naprostou pravost překladu.

S daným pojmem souvisí soudní (ověřené) překlady.

©2023 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2023 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies