meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Všeobecné překlady MERIVA

Všeobecné překlady jsou texty, které zkrátka nevyžadují odborného překladatele. Všeobecným překladem se rozumí překlad textu, který neobsahuje odbornou terminologii. Text musí mít jednoduchou formu, musí být ve formátu DOC (MS Word) a musí být krátký (max. 5 normostran). Pokud takový text k překladu máte, poskytneme vám nízkou cenu. Mezi běžné levné překlady řadíme:

Překlady korespondence

Překlady jednoduchých dopisů fyzických osob, které nejsou určeny pro komerční účely.

Překlady abstraktů

Překlady studentských materiálů, jako jsou abstrakty, jednoduchá shrnutí bakalářských či diplomových prací.

 
©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies