meriva-preklady.cz
čeština
Psaní čárky před „než“ — co je správně?
Psaní čárky před „než“ — co je správně?
8.10.2018

www.meriva-preklady.cz

Korektury francouzštiny texty bez chyb a překlepů

Každá nepatrná chyba v textu může mít fatální důsledky na rozhodnutí zákazníka. Provádíme korektury francouzštiny, které odstraní veškeré pravopisné a jazykové nedostatky. Naši korektoři francouzštiny jsou výhradně rodilí mluvčí. Při korektuře francouzštiny se zaměříme na veškeré nesprávnosti, chyby a překlepy a opravíme je dle pravopisu francouzského jazyka.

francouzstina

Jaký druh korektury pro francouzštinu zvolit?

Korektury francouzštiny jsou často spojeny právě s překlady do francouzštiny, aby ve výsledku rodilý mluvčí nepoznal, že se jedná o překlad.

©2018 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2018 PANKREA Provozováno na systému Estofan