meriva-preklady.cz
čeština
Korektura anglického textu
Korektura anglického textu
22.9.2023

www.meriva-preklady.cz

Definice pojmu revize textu

Pod pojmem revize textu chápeme, že se jedná o kontrolu již existujícího překladu vůči výchozímu textu. Druhý překladatel kontroluje správnost překladu - použití daných odborných termínů a stylu překladu.

S daným pojmem souvisí překlady.

©2023 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2023 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies