meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Definice pojmu strojový překlad

Strojový překlad, nebo také automatický překlad, je překlad z jednoho jazyka do druhého provedený pomocí speciálního překladového software. Existují různé druhy překladatelských programů. Ty základní mají velmi nekvalitní výsledky a nelze je použít k ničemu jinému než k jednoduchému porozumění. Výsledek z těchto základních programů je však povětšinou tak špatný, že ani to základní porozumění nesplňují.

Existují pak tzv. profesionální překladatelské programy, které jsou určeny pro profesionální překladatele. Ani tyto profesionální překladače však nejsou příliš spolehlivé a přesné. Jejich výhoda pro překladatele tkví v tom, že mají rozsáhlou překladovou paměť pro slova, slovní spojení či věty a mohou tak překladateli pomáhat jako pomůcka pro dodržení jednotné terminologie a vyjadřování.

S daným pojmem souvisí překlady.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies