meriva-preklady.cz
čeština
Zdali vs. zda-li — co je správně?
Zdali vs. zda-li — co je správně?
18.9.2020

www.meriva-preklady.cz

Kalkulace korektury vyladěná na rychlost

Jsme rádi, že jste zde! Tento formulář je totiž vyladěný tak, že s minimálním úsilím zadáte ta nejpodstatnější fakta o vaší korektuře. Na Vámi zadaný e-mail pak pošleme přehlednou kalkulaci a teprve po vašem schválení se pustíme do práce.

Kontakt
Pokud jednáte za firmu nebo instituci, uveďte její název.
Díky telefonu rychleji vyřešíme případné otázky pro Vaši kalkulaci.
Na tento e-mail Vám pošleme přehlednou kalkulaci.
Jazyk korektury
Zkontrolujeme pravopis, překlepy, drobně upravíme stylistiku
Zkontrolujeme pravopis, překlepy. Více se zaměříme na úpravu stylistiky, pokud je text nejednotný, krkolomný atd.
Zkontrolujeme formální stránku textu po jeho zalomení. Na textu by měla být už provedena jazyková korektura.
Další upřesnění
 
Odeslání souborů je bezpečné. Veškerý obsah a informace považujeme za důvěrné a budou použity pouze pro účel kalkulace.
Společnost Meriva Translations s.r.o. závazně prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje, včetně údajů, které jsou obsaženy v přiložených souborech, jsou přísně důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu (zejména kalkulace, vyhotovení služby, fakturace apod.) společnosti Meriva Translations s.r.o. a nebudou přístupny třetí osobě či jiným způsobem zneužity. Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (viz § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb.).
Data jsou při přenosu šifrována.
©2020 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2020 PANKREA Provozováno na systému Estofan