meriva-preklady.cz
čeština
Korektura německého jazyka
Korektura německého jazyka
24.11.2023

www.meriva-preklady.cz

Vysvětlení anglického pravopisu překlad číslovek

Mezi anglickým jazykem a českým jazykem je jeden základní rozdíl v případě zápisu číslovek. Pokud se číslovky správně nepřeloží, ať už do angličtiny nebo do češtiny, může to mít např. pro překlad právní smlouvy přímo katastrofické důsledky! Angličtina totiž používá čárku v číslech zcela na jiném místě než čeština.

Čárka pro ni neznamená desetinnou čárku, ale oddělení v celém čísle: 7,246 nebo 1,358,975 atd. Úlohu oddělení pro desetiny plní v angličtině tečka, tedy 1.2 nebo 456.79 atd. Profesionální překladatel by měl tento rozdíl brát jako naprostou samozřejmost a překlad takto "podvědomě" provést. Bohužel tomu tak často není...

S daným pojmem souvisí překlady do angličtiny.

©2023 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2023 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies