meriva-preklady.cz
čeština
Překlad webových stránek do češtiny
Překlad webových stránek do češtiny
27.3.2024

www.meriva-preklady.cz

Definice pojmu ověřený překlad

Ověřený překlad je někdy také pojmenováván jako soudní překlad, úřední překlad, překlad s razítkem, soudně ověřený překlad. Ověření překladu je potřebné v případě, že chceme určitý dokument (rodný list, úmrtní list, plnou moc atd.) použít v jiné zemi, která nemá za svůj úřední jazyk dokumentu.

Soudní tlumočníci (překladatelé), kteří jsou pro tento výkon pověřeni příslušným krajským soudem, dokument zpravidla přeloží a zároveň ověří, že překlad se plně shoduje s výchozím textem. Takovýto překlad musí splňovat veškerá kritéria, která jsou pevně stanovena zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Hotový překlad je napevno svázán s originálem dokumentu nebo s notářskou kopií originálu a je opatřen razítkem a doložkou soudního tlumočníka (překladatele).

Notářskou kopii originálu si musí nechat klient vyhotovit přímo u notáře. Notáři ověřují pouze texty, které jsou napsány jazyky, které ovládají. Ověřené překlady jsou potřebné pro texty určené pro státní orgány nebo u důležitých firemních dokumentů. Ověřené překlady soudním překladatelem provádíme pro všechny jazyky.

S daným pojmem souvisí soudní překlady.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies