meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Definice pojmu překladatelská agentura

Překladatelská agentura je agentura, která zajišťuje pro své klienty veškeré služby, které jsou spojeny s oblastí překladatelství, tlumočnictví a korektorství. Typickými klienty těchto agentur jsou podniky a mezinárodní korporace, neziskové organizace a státní či vládní instituce.

„Jsme překladatelská agentura, která se specializuje na odborné překlady pro vybrané jazyky.“

Překladatelská agentura má oproti samostatnému překladateli na volné noze tu výhodu, že může nabídnout klientovi maximální komfort. Dokáže zpracovat překlady textů do několika jazyků najednou, překlady rozsáhlých textů v expresních termínech a může dále poskytnout výhodné množstevní slevy. V neposlední řadě překladatelské agentury zajišťují i služby, které mohou s překlady souviset – korektury rodilými mluvčími, DTP, lokalizace přeložených textů atd.

Co se týče velikosti, existuje překladatelských agentur celá řada, od malých agentur, které jsou zpravovány pár překladateli, až po velké mezinárodní překladatelské agentury, které mají několik set zaměstnanců po celém světě.

Překladatelská agentura a její výhody

Výhodou menších překladatelských agentur je jejich specializace na určitý segment překladatelských služeb, a tím i vyšší kvalita překladů, tlumočení, korektur. Tyto menší agentury se většinou specializují na určité vybrané jazyky – např. angličtina - nebo na určité obory – např. právní překlady, ekonomické překlady, marketingové překlady, technické překlady apod. Další výhodou malých agentur je, že jejich překladatelé jsou v mnohem bližším kontaktu s klientem.

Výhodou velkých překladatelských agentur je naopak šíře jejich služeb, které zahrnují i nepřekladatelská odvětví, a rozsáhlé databáze překladatelů, které však mohou být velmi různé úrovně a jsou od klienta více odloučeni.

Překladatelské agentury zajišťují hlavně tyto služby:

  • překlady
  • tlumočení
  • korektury

Doplňkové služby překladatelských agentur:

  • lokalizace
  • DTP
  • jazykové vzdělávání

S daným pojmem souvisí překlady, překladatelská agentura a překladatel.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies