meriva-preklady.cz
čeština
Překlad z angličtiny do němčiny
Překlad z angličtiny do němčiny
25.1.2024

www.meriva-preklady.cz

Definice pojmu překlad s razítkem

Viz pojem „Překlad ověřený“. Jedná se o trochu zkomolený název. Překlad s razítkem znamená ověřený překlad. Slovo "razítko" je zde užito proto, že každý ověřený překlad je napevno svázán s originálem a orazítkován úředním razítkem. Ověřené překlady (rodné listy, oddací listy, diplomy, vysvědčení, výpisy z OR atd.) jsou nutné zvláště při jednání se státními orgány v zahraničí nebo v ČR.

S daným pojmem souvisí soudní překlady.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies