meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Stylistické korektury doladíme text k dokonalosti

Stylistická korektura se zaměřuje na kontrolu stylistické stránky textu. Cílem dané korektury je srozumitelnější a přehlednější text. Upravuje se pořadí slov a vzájemná závislost slov ve větě, případně celé odstavce a struktura článku. Tím se text stává lépe čitelnější a pro čtenáře lákavější.

Jaké texty vyžadují stylistickou korekturu?

  • Reklamní katalogy
  • Letáky
  • Články na internet
  • Články do novin
  • Odborné, populárně-vědecké a umělecké knihy
 

Co obsahuje stylistická korektura?

Stylistická korektura je nadstavbou jazykové korektury. Zahrnuje kontrolu jak pravopisné, tak zevrubné slohové stránky textu. Výsledkem je tak lepší srozumitelnost a čtivost textu s ohledem na funkci, kterou má text splňovat. Korektor může měnit slova, pořadí slov a vzájemnou závislost slov ve větě, příp. přeskupit věty pro lepší plynulost textu. Korektor upravuje také styl vyjadřování tak, aby text co nejlépe vyhovoval cílovému čtenáři.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies