meriva-preklady.cz
čeština
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
23.4.2024

www-meriva-preklady.cz

Definice pojmu apostila

S apostilou se nejčastěji setkáváme například v případě cizích rodných listů, které jsou vystaveny Čechům narozeným v zahraničí. Na základě ověřeného překladu, který je nesprávně nazýván také jako soudní překlad, cizího rodného listu se pak prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky nebo matriky žádá o zápis do zvláštní matriky, kterou v současné době vede úřad městské části Brno-střed.

Apostila je doložka, která je součástí oficiálních listin či dokumentů. Ověřuje se jí podpis a otisk razítka na listině, kterou tak lze použít v zahraničí.

Apostila vznikla proto, aby mohla nahradit superlegalizaci. Listina tedy nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření je provedeno v zemi, ve které byla listina vystavena. Úkon provádí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Apostila se vystavuje v úředním jazyce státu, v němž byly listiny vystaveny. Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad. Takovýto překlad zaručuje správný přenos obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.

S daným pojmem souvisí soudní překlady.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies