meriva-preklady.cz
čeština
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
23.4.2024

www-meriva-preklady.cz

Boříme překladatelské mýty

V oblasti překladů působí MERIVA již od roku 2002. Od té doby jsme se setkali s řadou mýtů, které mezi klienty kolují. Dali jsme proto dohromady ty nejčastější z nich a přinášíme vám je i s naším komentářem. Zbořte s námi všechny překladatelské mýty a chtějte profesionální kvalitu bez kompromisů.

Jak se budují mýty o překladech?

Překlad je pouze přepis v jiném jazyce

Velice často se setkáváme s názorem, že překlady a vůbec překladatelské služby jsou něčím vedlejším, co nemá příliš velkou důležitost. Firmy a instituce se zdráhají do překladů investovat čas i peníze. S tím souvisí i častá praxe, že překlady vznikají tzv. za pět minut dvanáct, protože jsou odsouvány jakožto poslední věc celého projektu. Prvotní je tedy rychlost a cena, ale je to správný přístup?

„Překlady vyžadují finanční a časovou investici.“

 

Ani stroje ani programy, ale překladatel

Překlady, a to i v současné době mimořádného softwarového pokroku, dělají stále lidé - překladatelé a překladatelky - tím, že sedí u počítače a poctivě překládají zadané texty. Žádný překladatelský program dosud nepřekonal myšlení překladatele! Ano, existuje pro překladatele řada pomůcek, ale stále platí pravidlo, že kvalita konkrétního překladu vždy závisí na kvalitě konkrétního překladatele.

„Překladatel je živou bytostí, která umí či neumí.“

 

Překlad hraje podstatnou roli!

Překlad konkrétního katalogu, www stránek, smlouvy, návodu k použití atd. je často jedinou spojnicí mezi výrobcem/agenturou/dodavatelem a zákazníkem/odběratelem/čtenářem. Na této důležité spojnici se odehrává hlavní komunikace se zákazníkem, tok případných financí od zákazníka a tedy v neposlední řadě výdělek dané společnosti. Překlad tedy z podstaty ovlivňuje atraktivitu a zisk klienta.

„Překladatel je branou k vašemu zákazníkovi a zisku.“

7 mýtů o překladech

Představujeme 7 nejčastějších mýtů, které jsou spojeny s překladatelskými službami. 

Mýtus 1. - Levný překlad, dobrý překlad

Existuje jedno krásné rčení: „Za kvalitu se platí. Za nekvalitu někdy i víc.“ U překladů toto rčení platí dvojnásob. Ačkoli vysoká cena ještě nemusí zaručit kvalitní překlad, nemůžete s pravděpodobností rovnající se jistotě očekávat, že za nízkou cenu dostane Váš text do rukou vystudovaný a zkušený překladatel. 

V této souvislosti napsal krásný článek Radek Pletka: Minimální sazby - proč miluji levné české překladatele.

 

Mýtus 2. - Překlad bude zítra ráno hotov

Vždy, když se chvátá, výsledek není nejlepší. U překladů opět platí dvojnásob, možná trojnásob. Vždyť zde nejde ani tak o naši pověst, ale zvláště o vaši pověst u vašich klientů. Překlad je prezentací vašeho výrobku či služby! Překladatelé nejsou ani rychlé stroje ani programy, ale stále jen kvalifikovaní lidé. Berte proto prosím překlad a překladatelské služby jako součást vašeho projektu, na nějž je potřeba nechat dostatek času. 

V této souvislosti zmiňujeme článek Amalaine Diabové: PŘEKLADY RYCHLE, LEVNĚ A KVALITNĚ.

 

Mýtus 3. - Mám jednu známou, učí angličtinu

Dbejte na to, aby Váš text dostal do ruky skutečný překladatel. Překladatelé překládají, tlumočníci tlumočí, učitelé jazyka učí jazyk a au-pair se starají o děti v zahraničí – každý z nich umí něco značně odlišného. Překladatel musí mít specializované zkušenosti, aby zachytil všechny charakteristiky daného textu, aby správně odhadl terminologii, styl, aby též vycítil účel, k němuž je daný překlad určen. Cesta překladatelů k dosažení kvalitních překladů je dlouhá a trnitá a nalezení takového překladatele není snadné.

 

Mýtus 4. - Rychle přeložit a šup do tisku

Není možné po překladateli požadovat 100% výsledek z hlediska čistoty textu. Překladatel text kvalitně přeloží, dá mu smyslovou a gramatickou správnost, předloží návrh pro vhodnou terminologii. Nicméně, bylo by chybou očekávat, že samotný překlad stačí. Po překladateli ovšem musí přijít nezávislý korektor, který text doladí do finální podoby. Jazykové korektury doporučujeme provádět u textů, které jsou pro vás zásadní a důležité. Tuto zásadnost a  důležitost musíte stanovit vy. Pokud tomu tak je, měla být následná korektura základní a nedílnou součástí překladu.

 

Mýtus 5. - Ten překlad zvládne náš právník

Je rozšířeným omylem nechat překládat odborný text odborníka v tom kterém oboru, ačkoliv umí velmi dobře jazyk – např. právníka právo, inženýra návod k elektronice, obchodníka smlouvu. Se vší úctou k těmto povoláním, dělat překlady je zkrátka něco jiného. Pouze profesionální překladatel zajistí kvalitní překlad, který bude splňovat všechny aspekty textu v cílovém jazyce – správnou gramatiku, stylistiku, pojmy, terminologii, čtivost textu a mnoho dalších věcí.

 

Mýtus 6. - Je ten překlad správně, dolaď ho

Některé slovo, fráze či věta se vám na první pohled mohou zdát nesprávné, avšak překladatel mohl mít patřičné důvody, proč jich užil. Do přeloženého textu již sami nezasahujte, vždy se nejdříve poraďte s vaším překladatelem. Jednu větu lze přeložit tisíci způsoby a překladatel pojímá překlad z určitého "svého" hlediska. Pokud opravíte nějakou část, může dojít k porušení celé stavby přeloženého textu.

 

Mýtus 7. - Nechci o tom překladu slyšet

Pokud s vámi chce překladatel některé záležitosti v překladu konzultovat, není to známka jeho neschopnosti a nekvalifikovanosti, ale právě naopak. Vyjděte mu vstříc a buďte s ním v kontaktu, váš překlad může být znatelně kvalitnější a přesně podle vašich představ. Přímé komunikaci lze částečně předejít vašimi podklady, které k překladu přiložíte.

Co píší ostatní na nás nezávislí překladatelé?

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies