meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Všeobecné obchodní podmínky

vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ČR, v platném znění. 
Stáhněte si plné znění Všeobecných obchodních podmínek (formát PDF).

Základní pojmy

 • zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15650.
 • objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb výše uvedeného zhotovitele.
 • internetové stránky zhotovitele – webová prezentace nacházející se na adrese www.meriva-preklady.cz.
 • elektronická adresa zhotoviteleinfo@meriva-preklady.cz, alter. adresa meriva@email.cz.
 • elektronická adresa objednatele – e-mailová adresa, pomocí níž objednavatel objednává služby a komunikuje se zhotovitelem.

Používané termíny

 • překladatelské služby – soubor služeb, které zahrnují překlad textu z jednoho jazyka do jiného jazyka (konkr. angličtina – slovenština – čeština), korekturu, revizi, úpravu textu apod.
 • překlad – písemný (elektronický) převod sdělení z výchozího textu do odpovídající formy cílového textu, který je zhotoven pro daný účel
 • výchozí (zdrojový) text – výchozí text je text ve výchozím jazyce a je určen k překladu
 • cílový text – cílový text v cílovém jazyce je výsledek překladatelského procesu
 • jazyková korektura - zaměřuje se na celkovou kvalitu překladu, tzn. provádí kontrolu gramatiky, úplnosti textu a formální úpravu, odstraňuje také drobné chyby nebo překlepy po překladateli; zahrnuje dále kontrolu stylistiky, srozumitelnosti a čtivosti pro účel textu, který je zadán objednatelem překladu
 • odborná korektura - zaměřuje se na speciální výrazy pro daný obor a jednotnost použitých výrazů za použití dodaného nebo vytvořeného terminologického slovníku, resp. dodaných referenčních textů
 • předtisková korektura – kontrola textu před vydáním v jeho předtiskové verzi z hlediska typografické úpravy a typografických chyb
 • funkce překladu - funkci by měl stanovit klient v překladatelském zadání; vyplývá z výsledného žánrově-stylistického zařazení cílového textu
©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies