meriva-preklady.cz
čeština
Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR) a její  překlad
Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR) a její překlad
13.6.2018

www.meriva-preklady.cz

Korektury slovenštiny kvalita na první pohled

Překladatelská agentura MERIVA se věnuje nejen slovenským překladům, ale také korekturám. Nenechte slovenské texty trpět nedostatky, které rodilí mluvčí snadno objeví. Každá drobnost ve slovenském textu může rozhodovat o jeho úspěchu. Korektura slovenštiny se zaměří na veškeré chyby, nesprávnosti či překlepy a opraví je dle pravopisu slovenského jazyka.

Cena korektury slovenštiny

slovenstina

Jazyková korektura slovenštiny

Úkolem jazykové korektury slovenštiny rodilým mluvčím je zkontrolovat text po pravopisné a stylistické stránce. Jazyková korektura slovenského jazyka zároveň samozřejmě zahrnuje opravu překlepů, jednotnosti textu a všeobecné terminologie. Korektura slovenštiny může být též součástí překladu do slovenštiny.

Předtiskové korektury letáků i knih

Předtisková korektura slovenštiny se vyhotovuje nejčastěji v případě letáků, brožur nebo článků ve slovenštině. Naši korektoři provádí profesionální předtiskové korektury slovenštiny, proto se na výslednou podobu můžete 100% spolehnout. Předtisková korektura zahrnuje kontrolu pravopisu, překlepů i formátování textu a grafických prvků.

Odborné korektury slovenský textů

Pro určité druhy vysoce odborných překladů poskytujeme korekce slovenštiny provedené specialistou v daném oboru. Pokud máte o tento druh korektury slovenštiny zájem, kontaktujte nás prosím a my se pokusíme takového odborníka zajistit. Odborná korektura zahrnuje kontrolu odborné slovenské terminologie použité při překladu.

Nevěnujeme se plošně všem odborným korekturám, ale pouze těm oblastem, na které máme vysoce erudované pracovníky, díky nimž vám můžeme nabídnout špičkovou kvalitu. Pokud jsme si jisti, že by výsledek nebyl dokonalý, text odmítneme. Společnost MERIVA si stojí za kvalitou, které dává přednost před kvantitou.

©2018 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2018 PANKREA Provozováno na systému Estofan