meriva-preklady.cz
čeština
Překlad z angličtiny do němčiny
Překlad z angličtiny do němčiny
25.1.2024

www.meriva-preklady.cz

Vývoj společnosti a odborný tým

Náročným textům se věnují přibližně tři desítky pečlivě vybraných překladatelů a korektorů, kteří jsou vybaveni mimořádnou jazykovou znalostí, odborností a profesionálním a odpovědným přístupem ke své práci. Díky tomu se můžete spolehnout, že jsou vaše texty připraveny na velmi vysoké úrovni a bez obav je můžete prezentovat před svými obchodními partnery i zákazníky.

Klíčoví lidé

Profesionální odborný překladatel, jednatel překladatelské agentury

Tomáš

 • Pozice: CEO, Projektový manažer 
 • Současná náplň: vedení, rozvoj a směřování společnosti
 • Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
 • Praxe: aktivní praxe od 2003, spoluzakladatel projektu MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.
 

Právní odborná překladatelka, soudní překladatel

Ivana

 • Pozice: Hlavní překladatel
 • Současná náplň: překladatel, dozorování kvality překladů a korektur
 • Vzdělání: Filosofická fakulta Prešovské univerzity, Institut anglistiky a amerikanistiky
 • Diplomová práce: Teorie odborného překladu
 • Specializované kurzy: Doplňkové studium pro překladatele právních textů, Právnická fakulta UK v Praze; Pravidelná účast na Česko-anglických terminologických seminářích organizovaných Komorou soudních tlumočníků a překladatelů ČR
 • Praxe: aktivní praxe od roku 2001, práce na významných právních překladech, spoluzakladatelka projektu MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.
 

Jak MERIVA vznikla?

Za názvem MERIVA stojí zakladatelka společnosti a překladatelka Ivana Mereiderová, která se v roce 2002 pustila na překladatelskou dráhu. Pověst o její vysoce kvalitní práci se mezi klienty velmi rychle rozšířila, proto se o pět let později malá živnost přeměnila na společnost MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. V současné době společnost překládá všechny hlavní evropské jazyky a mezi její klienty patří významné firmy a instituce.

Náš cíl

Naším cílem není být nejlevnější a zároveň největší překladatelskou agenturou. Již od začátku víme, že jedinou cestou k úspěchu je profesionální a úzce specializovaná překladatelská práce za přiměřenou cenu. Zkrátka naše heslo není „překlady rychle, kvalitně a levně“ (podle našeho názoru utopický marketing většiny agentur), ale mnohem více dává smysl: profesionální překlady za adekvátní cenu.

Důležité mezníky

 • 2002 - Navázání na několikaletou praxi jednoho ze společníků. Založení živnosti na překladatelské služby. Získání první přímé zakázky.
 • 2004 - První profesionální redesign webu, první úspěchy v získávání velkých klientů.
 • 2007 - Z důvodu dalšího rozvoje společnosti a intenzivního nárůstu tržeb založení společnosti s ručením omezením – MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.
 • 2012 - Zahájení úzké překladatelské spolupráce s významným časopisem Business Woman, který je určen zvláště top manažerkám v rámci ČR. Další růst společnosti na českém a slovenském trhu.
 • 2015 - Vytvoření plnohodnotné anglické verze webu s důrazem na zahraniční klientelu z Evropy a celého světa.
 • 2016 - Moderní redesign a zpřehlednění webových stránek.

Chcete společnost MERIVA a její práci poznat osobně? Neváhejte nás kontaktovat.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies