meriva-preklady.cz
čeština

Psaní čárky před spojkami a/i/nebo/či — co je správně?

10.11.2017
Přečteno: 19154x

www.meriva-preklady.cz

Psaní čárky před spojkami a/i/nebo/či aneb perlička českého pravopisu

Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, kolik čárek byste do této zprávy doplnili, aby byla pravopisně správně:

Vážený pane Klemente
nemůžete-li se rozhodnout který z mých návrhů na záchranu naší automobilky zvolit nebo máte-li pocit že žádný není dostatečně dobrý mám připravenu poslední možnost — Škodu.
S pozdravem
Václav Laurin

Správné řešení: 
Vážený pane Klemente,(1)
nemůžete-li se rozhodnout,(2) který z mých návrhů na záchranu naší automobilky zvolit,(3) nebo máte-li pocit,(4) že žádný není dostatečně dobrý,(5) mám připravenu poslední možnost — Škodu.
S pozdravem
Václav Laurin

Psaní čárky před spojkami a, nebo, či

Zjednodušené řešení: 
za oslovením píšeme čárku a na dalším řádku začínáme malým písmenem,(1)
jestliže — vedlejší věta,(2) který — věta vložená ohraničená čárkami,(3) nebo jestliže — vedlejší věta,(4) že — věta vložená ohraničená čárkami,(5) věta hlavní.
za nevětným závěrečným pozdravem se čárka nepíše

Strach z čárky

V našich korekturách jsme si všimli, že v podobných větách je neproblematičtější čárkou čárka před spojkou nebo (příp. před spojkami a, i, či). Lidé se před tyto spojky doslova bojí vkládat čárku. Z tohoto důvodu vypíchneme v tomto článku zdůvodnění právě této čárky. 

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

1) Význam a příklady u poměru slučovacího (čárku nepíšeme):

Toto pravidlo je poměrně záludné pro ostatní níže uvedená pravidla. Pokud jsou větné členy, věty hlavní nebo věty vedlejší ve slučovacím poměru, čárku samozřejmě nepíšeme.

Větné členy: Naše překladatelská agentura se specializuje na překlady a korektury.
Hlavní věty: Profesionální překladatel vyhotoví překlad a zkušený korektor provede kontrolu překladu.
Vedlejší věty: Spolupracujeme s překladateli, kteří jsou naprostí profesionálové a (kteří) nesou odpovědnost za svou práci. 

Jedná se o nejčastější použití, proto máme tendenci toto pravidlo používat ve všech případech. Nedělejte to!

2) Význam a příklady u ostatních poměrů (čárku píšeme!):

Z našich zkušeností vyplývá, že poměry jiné než slučovací se používají velmi často. Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před a/i/nebo/či píšeme! 

Jiné poměry jsou: odporovací, stupňovací, důsledkový

Větné členy: Naše překladatelská agentura se specializuje na překlady a korektury, a nikoliv na tlumočení./Specializuje se vaše překladatelská agentura na překlady, nebo na tlumočení?
Hlavní věty: Profesionální překladatel vyhotoví překlad, a nadto zkušený korektor provede kontrolu překladu. 
Vedlejší věty: Spolupracujeme s překladateli, kteří jsou naprostí profesionálové, a (kteří) navíc nesou odpovědnost za svou práci. 

3) Význam a příklady vět vložených (čárku píšeme!):

Příklad z Facebooku, který je uveden výše, se vztahuje právě k tomuto vysvětlení. Vedlejší věty mohou vstupovat do složitých syntaktických vztahů. Čárkami z obou stran oddělujeme vedlejší věty, které mohou být vložené různými způsoby, a to i když se zde nachází spojka a/i/nebo/či.

Jednalo se o právní text, který vypracovala advokátní kancelář, a naše agentura jej přeložila do angličtiny. 
Říká se, že profesionální překladatel je jen tak dobrý, jak rozsáhlé jsou jeho zkušenosti, a málokdo o tom pochybuje.
Překladatel by se měl umět rozhodnout, který termín použije, nebo by se měl dotázat klienta na další kontext. 

Zajímavá by byla obměna výše uvedeného dopisu, kde by čárka před nebo nebyla: 

Vážený pane Klemente,(1)
nemůžete-li se rozhodnout pro jeden z mých návrhů na záchranu naší automobilky nebo máte-li pocit,(2) že žádný není dostatečně dobrý,(3) mám připravenu poslední možnost — Škodu.
S pozdravem
Václav LaurinNejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies