meriva-preklady.cz
čeština

Spojka ani s čárkou / bez čárky — co je správně?

11.12.2020
Přečteno: 30798x

www.meriva-preklady.cz

Čeština nemá slitování... Existují v ní totiž poučky, ve kterých většina Čechů tápe až do konce svého života. Dnes se ale této nehezké tradici pokusíme vzepřít se spojkou ani!

psaní čárky u spojky ani – ani

1. pravidlo: XXX ani YYY (bez čárky)

Pamatujte si, že v základním slučovacím poměru se čárka před ani nepíše. Je to úplně stejné pravidlo jako v případě spojek a, inebo, či atd.

Příklady použití:

 • Nemám rád hrušky ani jablka.
 • Nemohl jsem to promyslet ani udělat lépe.

 

2. pravidlo: ani XXX, ani YYY (s čárkou)

Pokud se Vám ve větě naskytnou dva výrazy, které spojujete spojkou ani, čárku musíte napsat před druhým z nich. Tady je to stejné pravidlo jako u spojek buď – nebo, ať – ať, ať – či, nejen – ale i apod.

Příklady použití:

 • Nemám rád ani hrušky, ani jablka.
 • Nemohl jsem to ani promyslet, ani udělat lépe.

 

Pozn: Odborně řečeno se jedná o zdvojený (neboli souvztažný) spojovací výraz, tzn. první spojovací výraz svým významem odkazuje k dalšímu spojovacímu výrazu z příslušné dvojice. Ale na odbornost se vykašlete. ;-)

3. pravidlo: XXX ani YYY ani ZZZ (bez čárky)

Pokud spojujeme více výrazů, tak si opět musíte všimnout, zda před prvním výrazem stojí spojka ani, nebo nikoliv. Pokud před prvním výrazem spojka ani nestojí, čárku nepíšete před žádným spojovaným výrazem se spojkou ani.

Pro češtinu to totiž znamená poměr slučovací (viz 1. pravidlo výše).

Příklady použití:

 • Nemám rád hrušky ani jablka ani švestky ani blumy.
 • Nemohl jsem to promyslet ani připravit ani udělat lépe.

 

4. pravidlo: ani XXX, ani YYY, ani ZZZ (s čárkou)

Pokud pomocí spojky ani spojujeme více výrazů a zároveň spojka ani před prvním výrazem stojí, vracíme se k výše popsanému pravidlu č. 2.

Příklady použití:

 • Nemám rád ani hrušky, ani jablka, ani švestky, ani blumy.
 • Nemohl jsem to ani promyslet, ani připravit, ani udělat lépe.

 

5. pravidlo: přístavek se spojkou ani

Pokud se spojení výrazů se spojkami ani nachází v roli přístavku, čárku píšeme už před prvním ani. Zkrátka je to přístavek, rozuměj tvrzení jen tak na okraj!

Příklady použití:

 • Nejím žádné ovoce, ani hrušky, ani jablka.

 

6. pravidlo: spojka ani ve stupňovací poměru

Nejedná se o slučovací poměr, takže platí stejná pravidla, jako u jiných spojek a čárky psát musíte.

Příklady použití:

 • Nejím hrušky, dokonce ani jablka.
 • Tohle nikdo nevěděl, ani učitel. (= dokonce ani učitel)
 • Na oslavu nikdo nešel, ani máma. (= dokonce ani máma)
 • Nevyjádřil žádnou lítost, ani náznakem. (= dokonce ani náznakem lítosti)

 

Jednoduchý závěr 

Pokud je ani před prvním výrazem, čárku/y pište, pokud spojka ani je až po prvním výrazu, čárku/y nepište. 

 

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies