meriva-preklady.cz
čeština

jenž/jež/již — co je správně?

23.10.2017
Přečteno: 392362x

www.meriva-preklady.cz

jenž/jež/již aneb perlička českého pravopisu

Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, které vztažné zájmeno (jenž/jež/již) byste doplnili v níže uvedené větě:

Ahoj Pavle, manažeři, j...ž pro nás pracují, mají super přístup k lidem a špičkové výsledky. Buď také takový! Jana

Správné řešení: 
Ahoj Pavle, manažeři, již pro nás pracují, mají super přístup k lidem a špičkové výsledky. Buď také takový! Jana  

správné použití jenž, jež, již

jenž/jež/již — užitečné, nebo neužitečné?

Myslíte si, že daná vztažná zájmena beztak nepoužíváte a jsou nemoderní? Pravda, do svého statusu na FB je asi nepoužijete. Nejčastěji se používají synonymická vztažná zájmena který/která/které, v nichž (snad) nelze pochybit. Ale pokud se jen trochu zabýváte v práci psaným písmem, čtivá obměna se zkrátka hodí.

Kde děláme nejčastěji chybu?

Mnohé webové stránky a blogy se tomuto tématu věnují, ale ve změti podrobných informací jsme nenašli důraz na poučku, která by zabránila nejčastější chybě. Pisatelé totiž zaměňují převážně první pády těchto vztažných zájmen — jenž/jež/již. Ostatní tvary většina z nás napíše intuitivně správně.

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

1. Význam a příklady „jenž“

Tvar jenž se používá pouze v 1. pádě jednotného čísla, a to u rodu mužského životného a neživotného. Nikde jinde! Jakmile se jedná o jiný pád, jiný rod, jiné číslo, zájmeno jenž tam nemůže být!

  • Překladatel, jenž zvládl překlad včas. Překlad, jenž byl proveden se vší pečlivostí.

 

2. Význam a příklady „již“ 

Tvar již je v 1. pádě použit pouze u množného čísla rodu mužského životného. Tento tvar se vyskytuje i jinde, ale zde nám dobře poslouží intuice. 

  • Překladatelé, již jsou profesionálové se vším všudy.

 

3. Význam a příklady „jež“

Tvar jež se v 1. pádě používá ve všech ostatních případech. Mrkněte na tabulku! Jednoduché, že?

  • Překladatelka, jež se specializuje na právní překlady. Překladatelství, jež je velmi obtížným oborem. Překlady, jež jsou vyhotovovány včas. Překladatelky, jež se sešly na odborném kongresu. 

 

Číslo Jednotné
Rod mužský životný mužský neživotný ženský střední
1. pád jenž jenž jež  jež
2. pád jehož / něhož jehož /něhož jíž / níž jehož / něhož
3. pád jemuž / němuž jemuž /  němuž jíž / níž jemuž / němuž
4. pád jejž / nejž / jehož / něhož jejž / nějž již / niž jež / něž
6. pád němž němž níž němž
7. pád jímž / nímž jímž / nímž jíž / níž jímž / nímž
Číslo Množné
Rod mužský životný mužský neživotný ženský střední
1. pád již jež jež jež
2. pád jichž / nichž jichž / nichž jichž / nichž jichž / nichž
3. pád jimž / nimž jimž / nimž jimž / nimž jimž / nimž
4. pád jež / něž jež / něž jež / než jež / něž
6. pád nichž nichž nichž nichž
7. pád jimiž / nimiž jimiž / nimiž jimiž / nimiž jimiž / nimiž
 


Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies