meriva-preklady.cz
čeština

Koronavir vs. koronavirus — co je správně?

26.10.2020
Přečteno: 5621x

www.meriva-preklady.cz

Se slovem koronavirus se poslední měsíce setkáváme snad na každém kroku a možná z toho už někoho bolí hlava...

Ale víte, jak se správně skloňuje

rozdíl mezi koronavirus a koronavir

Lze koronavirus i koronavir, ale...

Slovo koronavirus je rodu mužského neživotného, stejně jako vir a virus. Toto slovo umožňuje dvojí skloňování virus –⁠ virusu / viru a dále i podobu vir –⁠ viru. Kromě 1. a 4. pádu jednotného čísla se skloňuje podle původního tvarotvorného základu, který vznikne odtržením koncového ‑us. K němu připojujeme koncovky příslušného českého vzoru.

Ačkoliv lze používat podle pravidel českého jazyka obě varianty koronavirus i koronavir, kromě 1. a 4. pádu jednot. čísla v úzu převažují tvary bez -us-, které se doporučují používat i v odborném vyjadřování. V 1. a 4. pádu tedy používejte spíš variantu s -us, v ostatních případech používejte naopak tvary bez -us- (koronaviru, koronavirem, koronaviry atd.).

Příklady preferovaného použití:

  • Koronavirus se rozšířil po celém světě. 
  • Epidemie koronaviru zmrazila ekonomiku země.
  • Západní civilizace zásadně podcenila koronavirus.

 

Níže uvádíme tabulku správného skloňování.

Skloňování koronavirus

 

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies