meriva-preklady.cz
čeština

Složená přídavná jména I. — co je správně?

30.4.2018
Přečteno: 8263x

www.meriva-preklady.cz

Složená přídavná aneb perlička českého pravopisu

Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, zda byste doplnili v daném slově spojovník, či nikoliv: 

Věta: 
Drahý příteli,
já vidím ty americko…korejské vztahy jako na houpačce. Na jednom konci sedí při zemi pubertální osmák a na tom druhém visí usměvavý prvňáček s raketou za zády.
Doufejme, že hřiby letos opravdu neporostou... Tvůj Mun

Správné řešení: 
Drahý příteli,
já vidím ty americko-korejské vztahy jako na houpačce. Na jednom konci sedí při zemi pubertální osmák a na tom druhém visí usměvavý prvňáček s raketou za zády.
Doufejme, že hřiby letos opravdu neporostou... Tvůj Mun 

složená přídavná jména

Lámali jsme si hlavu, jak tento jazykový problém vysvětlit co nejjednodušeji. To je i základním posláním těchto postů! Předložit častý jazykový problém a lehce jej zatavit do mozku čtenáře, aby vždy věděl, jak jej v budoucnu napsat.

Abychom uspokojili všechny jazykohnidopichy (píše se bez pomlček), jedná se o složené přídavné jméno. V naší větě byl použit typ se zakončením první složky na -sko, -cko, -ně nebo -ově.

Varianta česko-americký

Když spojovník napíšeme, spojujeme tím dvě samostatné stejně důležité položky:

 • chemicko-potravinářský průmysl (týkající se chemického průmyslu a potravinářství)
 • literárně-divadelní sezení (týkající se literatury a divadla)
 • obchodně-právní mítink (týkající se obchodu a práva)

To samé platí i pro naši větu. Složená přídavná jména, kde obě složky vyjadřují vztah vzájemnosti, se píší s pomlčkou:

 • česko-americké partnerství (vyjadřující vztah Česka a Ameriky)

Všimněme si, že spojovník zde plní funkci spojky a. Lidé si tím prostě zkracují souřadná vyjádření.

Poznámka pod čarou: Obecně platí, že pokud je první část slova zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově, použijeme pro oddělení obou částí slova spojovník. Pokud první část není zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově, píšeme dané přídavné jméno bez spojovníku a dohromady: zelenomodrý, hluchoněmý apod. Ale tento problém rozepíšeme jindy...

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Varianta českoamerický

Čeština používá spojovník jako důležitý ukazatel smyslu konstrukce a případného přepisu. Když spojovník nenapíšeme, uvažujeme tím jednu část složeného přídavného jména za nosnou a hlavní. Důležité vodítko je zde již zmíněná spojka a:

 • kulturně-politický (týkající se kultury a politiky)
 • kulturněpolitický (týkající se kulturní politiky)

To samé se děje v naší větě. Napsat americko-korejský, nebo americkokorejský?

 • americko-korejský = Pokud jej napíšeme s pomlčkou, budeme mít na mysli vztah Ameriky a Koreje.
 • americkokorejský = Pokud jej napíšeme bez pomlčky, budeme mít na mysli např. nějakého spisovatele, vědce, umělce apod., který jest Američanem s korejskými předky.

Problematika složených přídavných jmen je daleko obsáhlejší, nicméně my jsme zde chtěli podtrhnout často používaná spojení např. v novinových článcích:

 • americko-francouzská jednání
 • česko-japonská výstava
 • německo-české rozhovory

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies