meriva-preklady.cz
čeština

Příslovečné spřežky — co je správně?

29.1.2018
Přečteno: 59310x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Příslovečné spřežky aneb perlička českého pravopisu

Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, zda byste doplnili místo tří teček mezeru, či nikoliv: 

Věta: 
Vím, že ty jsi férový džentlmen, který se nenechá zastrašit a říká věci na...přímo.

Správné řešení: 
Vím, že ty jsi férový džentlmen, který se nenechá zastrašit a říká věci napřímo.

příslovečné spřežky

Utváření (nových) slov 

Tak jako v každém jazyce i v češtině vznikají zvláště z praktických důvodů nová slova a slovní spojení. Jedním ze způsobů slovotvorby je spřahování. Zjednodušeně řečeno se jedná o spojení dvou/více původně nezávislých slov do jednoho. Dané spojení se vedle sebe vyskytuje tak často a tak pevně, že se časem nakonec spojí v jeden termín. 

Tuto slovotvorbu můžeme najít napříč různými slovními druhy:

  • u podstatných jmen např. ziskuchtivost, zmrtvýchvstání 
  • u přídavných jmen např. dlouhotrvající, pravděpodobný
  • u zájmen např. zasvé
  • u číslovek např. pětapadesát, popáté
  • u příslovců např. odnaproti, načisto 
  • u předložek např. přitom, potom

 

Příslovečné spřežky 

Příslovečné spřežky jsou zvláštní skupinou spřahování, kdy se předložky spojují s: podstatnými jmény, se zpodstatnělými přídavnými jmény, se zájmeny, s číslovkami a příslovci.

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Příslovečné spřežky píšeme jako jedno slovo. V některých případech ale není vždy zcela jasné, zda slovo spojit, nebo naopak nechat rozdělené. Ostrá hranice často neexistuje a je čistě na pisateli, zda v kontextu spojení provede, či nikoliv. Někdy tak můžeme použít jak slova rozdělená, tak slova spojená s poměrně totožným významem.

Příklady pro obě varianty psaní s totožným významem: na příklad – například, za prvé – zaprvé, po páté – popáté, o sto šest – ostošest, na čisto – načisto, z počátku – zpočátku, k večeru – kvečeru, jak se patří –  jaksepatří, jak by smet – jakbysmet 

Nicméně některé spřežky jsou už tak zažité, že existují pouze v jednoslovné verzi.

Příklady pro jednoslovnou variantu psaní: zpět, zespodu, vzhůru

V některých případech se významy u jednoslovného tvaru a dvouslovného tvaru od sebe odtáhly a jednotlivé varianty se používají v odlišném kontextu

Příklady pro obsahově rozdílné varianty psaní: v celku × vcelku, na večer × navečer, na místě × namístě

Pokud si jakožto autoři textů nejste jisti, zda spřahování použít, či nikoliv, můžete se vždycky mrknout na Internetovou jazykovou příručku. Zadáte zde danou spřežku a uvidíte, zda ji lze dohledat. Pokud se to nepovede, použijte raději dvouslovný výraz. ;-)Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies