meriva-preklady.cz
čeština

Standardní/standartní — co je správně?

4.1.2018
Přečteno: 206602x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Standardní/standartní aneb perlička českého pravopisu

Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, které písmeno (d/t) byste doplnili: 

Věta: 
Vážený pane kolego,
toto rozhodně nejsou standar...ní postupy. Měl byste si zachovat neutrální postoj vůči všem kandidátům.
Děkuji za zvážení.
Jaromír

Správné řešení: 
Vážený pane kolego,
toto rozhodně nejsou standardní postupy. Měl byste si zachovat neutrální postoj vůči všem kandidátům.
Děkuji za zvážení.
Jaromír

standartní verzus standardní

Samozřejmě standardní!

Pro někoho jasné řešení, pro někoho slovo značně nejisté. To, co uši slyší, často ruka píše. A to je ten problém...

Při korekturách češtiny velice často objevujeme chybu standart nebo standartní, a to i přes to, že prakticky na všech zařízeních či počítačích dnes funguje automatická kontrola pravopisu. Kdo nemá slovo standardní zažité, s velkou pravděpodobností udělá chybu. Podobně znějící slovo je standarta, která se s T píše, ovšem toto slovo má zcela jiný význam.

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Vysvětlení slova standard

Slovo standardní je odvozeno od slova standard, které skloňujeme následovně:

chyby ve vánočních přání

České slovo standard je zjevně odvozeno z cizích jazyků. Angličtina píše také standard, v němčině nacházíme der Standard, španělština a další románské jazyky mají také (el) standard, slovenština používá štandard a tak dále.

Příklady použití slova standard

  • V tomto procesu použijeme standardní řešení.
  • Gól padl ze standardní situace.
  • V naší společnosti máme nastaveny pevné standardy.

 

Původ a historie slova standard

Přibližně od poloviny 12. století se používalo ve staré francouzštině slovo estandart, které odkazovalo na „prapor či jiný zřetelný předmět, který sloužil jako označení pro místo shromáždění vojenských sil“. Toto slovo bylo odvozeno pravděpodobně od franského slova standhard, které doslovně znamenalo „stát pevně“. Jednalo se o složení dvou slov standan a hardus. Prapor byl upevněn tyči nebo na kopí, které bylo zabodnuto do země, aby stálo vzpřímeně. Ačkoliv v tomto vysvětlení bychom mohli vidět spíše spojitost s českým slovem standarta, např. v angličtině je ekvivalentem standarty opět slovo standard s D na konci. Teprve němčina přichází se slovem die Standarte a odtud se pravděpodobně mohl dostal onen rozdíl D/T do češtiny.

Jiná teorie původu slova standard tvrdí, že toto slovo je odvozeno od slova ze staré francouzštiny estendre, což pochází z latinského extendere. Ve významu „jednotky míry“ se používá přibližně od 14. století, s původem z anglonormanštiny, kde bylo používáno od 13. století. Jedná se pravděpodobně o přenesený význam, královský standard zastupující královské úřední předpisy co do určování hmotností a rozměrů. Odtud je pak odvozen význam v pozdním 15. století pro „směrodatné nebo uznávané míry kvality nebo správnosti“.

Ve významu „pravidla, principy nebo prostředky pro rozhodování“ se používá přibližně od roku 1560. S definicí „dosažení určité úrovně“ je toto slovo spojováno od roku 1711. Například životní standard je pak používán od roku 1903.Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies