meriva-preklady.cz
čeština

Motýly vs. motýle — co je správně?

12.6.2019
Přečteno: 39013x

www.meriva-preklady.cz

V našem pravopisném okénku se tentokrát podíváme na zcela nenápadné slovíčko – „motýle“. Ovšem okolnosti, za kterých bylo proneseno, předurčily tento drobný přebrept Andreje Babiše k neutuchající slávě.

Skloňování motýle - Andrej Babiš

My si z daného přebreptu dělat legraci nebudeme. Naopak jej zanalyzujeme jako profesionální překladatelé z/do slovenštiny. Vysvětlíme, proč Andrej Babiš tvar „motýle“ vyslovil a zda má jeho výrok nějaký logický základ.

Slovenský původ

Andrej Babiš pochází ze Slovenska a jeho slovenský akcent je v jeho proslovech stále silný. Často ve své češtině používá slovenská slova a slovenské tvary. Všimli jsme si také, že občas vytváří tvary, které nejsou české ani slovenské. Je tomu tak i v případě slova „motýle“?

Skloňování motýl v češtině

V češtině se slovo „motýl“ skloňuje podle vzoru pán. Tvar „motýle“ se v češtině vyskytuje pouze v 5. pádě jednotného čísla. V takovém tvaru jej ale pan Babiš určitě nevyslovoval.

Skloňování motýl v češtině

Skloňování motýl ve slovenštině

Dané slovo pronesl Andrej Babiš ve větě: „My chceme znovu motýle!“ Chceme koho, co – jednalo se tedy o 4. pád množného čísla. Podle českého pravopisu je to samozřejmě špatně. Jenomže daný tvar je správný z hlediska slovenského pravopisu.

Skloňování motýl ve slovenštině

Zajímavosti slova motýl

Psaní tohoto článku o motýlech nás dovedlo ke dvěma jazykovým zajímavostem.

Stará nářečí a čeština tvar motýlé znala

V staré češtině se používalo slovo „motýlé“: „Souhláska kmenová je při tom dílem tvrdá, na př. holubé. kohúté BartD. 19 (zlin.), holubé, jastřabé, chlapé, pané, skokané, komaré t. 67 (val.), Petré (jméno rodinné, plur. z příjmení Petr), Polášké (příjm. Polášek), Šimké (Šimek) t. 138 (břez.), — dílem měkká, na př. holubé, Jakubé (z přijmení Jakub), Pavlé (z přijm. Pavel), Chumchálé (Chumchál), Majéřé (Majer) t. 67 (val.), Domoráďé (z příjm. Domorád), Žltochvosťé (z příjm. Žltochvost) t. 27 (pomor.), braté t. 37 (stráň., sg. brat. bratr); k tomu buď také připomenuto, že tutéž i kmeny -jo mívají pl. nom. stejný, např. kovářé, stolářé, kominářé, motýlé, štyřé koňé t. 67 (val.), kovářé (rodina kovářovic, proti tvaru kováři = řemeslníci kovařští), ševcé (r. ševcovic), šenkéřé (r. šenkýřovic) atp. t. 138 (zlin., val. a j.)“ (Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, Díl III. Tvarosloví, I. skloňování, 1896, str. 52)

Etymologie slova motýl

Charakteristický druh poletování, dalo by se říci motání, ovlivnil samotné znění slova. Původně se používalo staročeské slovo motol a z něj se následně vyvinulo současné slovo „motýl“. K tomuto tématu doporučujeme článek Pavly Loucké Jak se netopýr a motýl dotřepetali k svým jménům.

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Hodnocení podle výslovnosti

O kvalifikaci nikoho z nás by neměla rozhodovat správná, nebo naopak špatná výslovnost. Za kvalitu osobnosti by měly hovořit činy – zhodnocení Andreje Babiše už necháme na vás...

⏩ A kdybyste náhodou potřebovali pořádnou jazykovou korekturu, nechte si ji u nás zdarma spočítat. Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies