meriva-preklady.cz
čeština

Chyby do vánočních přání nepatří

22.12.2017

www.meriva-preklady.cz

Advent a Vánoce patří bezesporu k nejzásadnějším obdobím roku, a to i z hlediska jazykového. Lidé si v tomto období často vyjadřují úctu či vzpomínku písemnou formou. Je proto dobré si dát pozor na chyby, které by nemusely vyznít zrovna dobře.

chyby ve vánočních přání

Vánoce a Nový rok

Nejvíce se chybuje v psaní velkých písmen. Zastavme se hned u slova Vánoce, které se od roku 1993 píše s velkým počátečním písmenem. Dříve se psaly s malým „v“, a proto se můžeme s touto variantou občas ještě setkat. Slovo Vánoce má dále v 7. pádě dvojí koncovku, lze jej skloňovat “před Vánoci” i “před Vánocemi”. Z pravopisného hlediska je obojí řešení správné.

Slovní spojení vánoční svátky píšeme naopak s malým písmenem, např. píšeme „přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků“. Naopak Štědrý večer/den píšeme s velkým „š“, protože tím máme na mysli jeden konkrétní den. To samé platí u slovního spojení Nový rok. S velkým „N“ se Nový rok píše jen tehdy, pokud tím máme na mysli pouze 1. leden – např. píšeme „Na Nový rok Vás opět čekáme u slavnostního oběda“. Pokud však hovoříme o „celém nadcházejícím roce“, např. v přání „Hodně zdraví a štěstí v novém roce“, píše se toto slovní spojení s počátečním písmenem malým.

Ježíšek a ježíšek

U slova Ježíšek musíme být trochu obezřetní. S velkým „J“ jej píšeme tehdy, máme-li jím na mysli Štědrý den, tedy 24. 12., napíšeme tedy „Ježíška budeme tentokrát slavit na Šumavě.“ Označuje-li ale slovo ježíšek vánoční nadílku nebo dárek, tzn. když přejeme dětem „bohatého ježíška“, píše se s počátečním písmenem malým.

Vy, Vás, Vám

Při psaní vánočních přání a novoročenek vyjadřujeme druhým úctu, proto bychom měli používat velké písmeno „v“ ve všech tvarech osobního a přivlastňovacího zájmena Vy, Váš, Vám atd.

Pokud se chcete dozvědět více o pravidlech psaní velkých písmen v českém jazyce, přečtěte si článek Velká písmena v češtině.

©2018 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2018 PANKREA Provozováno na systému Estofan