meriva-preklady.cz
čeština

Druhy korektur 2. díl: stylistické korektury

8.6.2017
Přečteno: 4826x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Někdy může být pro klienty celkem nejasné, jaký je rozdíl mezi typy korektur, které v naší překladatelské agentuře provádíme. Tento článek naváže na článek, který se věnoval tématu jazykové korektury. Dnes se zaměříme na korektury stylistické.

stylistické korektury

Korektury dělíme následovně:

Obecné doporučení - jsou korektury potřeba?

Ještě než se budeme zabývat konkrétními druhy korektur, řekneme si, proč jsou vůbec korektury důležité. Je totiž prokázáno, že čtenáři chybně napsaného textu podvědomě cítí, že je v textu chyba či nedostatek. Ačkoliv nutně danou gramatiku špičkově neovládají, text s chybami pro ně ztrácí logiku, je nepřehledný, zmatečný a tedy nezajímavý.

Pravopis podle mého názoru není idealistická smyšlenka. Pravopis se vyvíjel s hlavní praktickou potřebou: vložit do textů řád a logiku, aby byly přehledné a srozumitelné v rámci široké skupiny lidí. Pokud je text napsán mimo rámec pravopisu, může to mít fatální vliv na pochopení daného textu. V konečném důsledku tak má špatná či správná gramatika, ekonomicky vzato, vliv na rozhodování o tom, zda si daný čtenář váš výrobek či službu pořídí. Pokud vám na vašem textu opravdu záleží, měl by jej projít zkušený korektor.

V dnešním díle o druzích korektur si tedy popovídáme o stylistických korekturách.

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Stylistická korektura je obsáhlejší

Jak už samotné označení napovídá, jedná se o korekturu, která by se měla zaměřovat na stylistické znění textu. Tato korektura je mnohem obsáhlejší a pracnější než jazyková korektura.

Korektor se musí nejen zaměřovat na pravopisné chyby a překlepy, ale také na celkové vyznění textu. Musí se jednak zamýšlet nad tím, jak autor textu pracuje s textem a formulacemi, ale také nad tím, k jakému účelu nebo pro jakého čtenáře je text určen.

Všechny druhy textů potřebují správnou stylistiku

Existují různé druhy textů, jako jsou právní smlouvy, ekonomické či finanční dokumenty, příp. technické manuály a popisy. Je zřejmé, že u těchto vysoce odborných textů, které jsou mnohdy strohé a stylisticky méně květnaté, nebude stylistická korektura zapotřebí. Tedy alespoň jsme se za dobu existence naší překladatelské agentury s touto potřebou nesetkali.

Samozřejmě například i právní texty vyžadují správné stylistické znění, které je v rámci „legislativní“ veřejnosti obvyklé a správné. Tyto a podobné dokumenty jsou však většinou psány již odborníky v daném oboru. Použití stylistické korektury zde tedy pozbývá smysl, protože stylistiku daného oboru mají „zažitou“.

Stylistická korektura myslí na čtenáře

Stylistická korektura je naopak vyžadována u marketingových textů a překladů. S požadavkem na slohovou úpravu se setkáváme také u bakalářských či diplomových prací. Tyto texty jsou z pohledu prezentace, čtivosti a účelnosti velmi podstatné. Pro cílového čtenáře musí být srozumitelné, přehledné a chytlavé. Text by neměl ztratit z pohledu stylistiky niť a tzv. se zadrhávat. Korektor prochází text a přeformulovává věty tak, aby na sebe navazovaly a aby dojem z textu byl ucelený a souvislý.

Stylistická korektura pro angličtinu

Často provádíme stylistické úpravy ve věděckých článcích napsaných anglicky. Texty nám většinou dodávají klienti s velmi dobrou angličtinou, nicméně nemají cit právě pro stylistiku, kterou vyžaduje anglicky hovořící čtenář. Ačkoliv jsou věty pravopisně správně, je nutno je dle požadovaného účelu přepsat. Nejčastěji se u korektur angličtiny setkáváme s články, které jsou publikovány v odborných věděckých časopisech a zde jsou redaktoři na anglický jazyk velmi přísní.

 

Stylistická korektura po překladu

Stylistická korektura není po námi prováděném překladu zapotřebí. Naši profesionální překladatelé jsou natolik dobří a zkušení, že přeložený text nevyžaduje stylistické změny. Může zde však být zapotřebí provést jazykovou korekturu tak, aby byl text zcela bez chyb a překlepů. Tato korektura je již mnohem rychlejší a méně nákladná.

Plynulost textu, která nepřekvapí

Stylistická korektura zahrnuje kontrolu jak pravopisné, tak zevrubné slohové stránky textu. Výsledkem je tak lepší srozumitelnost a čtivost textu s ohledem na funkci, kterou má text splňovat. Text by měl čtenáři hezky „plynout pod vousy“ a nemělo by ho nic vyrušovat. 

Druhy korektur 1. díl: jazykové korekturyNejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies