meriva-preklady.cz
čeština

Název společnosti dle práva

3.5.2017
Přečteno: 4230x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Pokud si již troufnete založit svou vlastní soukromou společnost, určitě přemýšlíte o jejím nejlepším možném názvu. Pár slov, které se s vámi budou táhnout několik let a které jsou mnohdy zásadní výkladní skříní vašeho podnikatelského snažení. Možná je máte ihned vymyšlené podle svého produktu, možná probíráte několik variant. 

název společnosti dle práva

Jsou dány právní a pravopisné mantinely?

Je dobré vědět, že při výběru názvu společnosti (zaměříme se na názvy právnické osoby) se musíte držet v určitých mantinelech. V našem novém článku se podíváme na správný název společnosti, nikoliv z pohledu marketingového, ale z pohledu právního a pravopisného, a případné jejich kolize. Zjišťovali jsme, zda existují předepsaná pravidla, která by určovala správný název společnosti. 

Obchodní rejstřík vypovídá

Když pohlédnete do Obchodního rejstříku, spatříte opravdu rozličné názvy, od zcela standardních, typu Právní služby Novák, s. r. o., až po cool názvy, typu sPrávňák4U, s. r. o. Některé názvy jsou z dnešního pohledu doslova prehistorické až směšné. Ale právě na těchto příkladech je nejlépe vidět, že název společnosti se s vámi potáhne celá léta či desetiletí. Jejich případná změna by svému majiteli přinesla nemálo starostí. Kdo již podniká, ví nejlépe, o čem mluvím.

Právní stránka názvu společnosti

Obecně asi každý ví, že název společnosti je jménem právnické osoby a musí taktéž obsahovat označení její právní formy. Tento název je závazný. Pod tímto jménem bude společnost vystupovat ve všech směrech vůči veřejnosti, tedy vůči úřadům, partnerům, klientům atd. Nový občanský zákoník s platností od 1.1.2014 mimo jiné upravil i pravidla pro zadávání názvu společností. Úprava, která zjevně padne do oka, se týká zaměnitelnosti a klamavosti názvu.

 

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Název právnické osoby je třeba zadat tak, aby nedošlo záměně s jinou společností, případně aby svým názvem nedocházelo ke klamání veřejnosti. 

Lze použít jiné jméno?

Minulá legislativa umožňovala použít do názvu společnosti pouze jméno osoby společníka nebo člena. Nový zákon upravil znění tak, že lze použít jméno jakéhokoliv člověka, který má k právnické osobě zvláštní vztah. Člověk, jehož jméno má být ve společnosti právnické osoby použito, musí udělit k tomuto souhlas (příp. jeho pozůstalí). Tento souhlas však nemusí být věčný a může být poté danou osobou odvolán, nicméně důvodem musí být podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod.

Dceřiná společnost

Další právní úprava se týká pravděpodobně spíše větších společností, které náleží do „rodiny“ více společností. Název může obsahovat některý příznačný prvek názvu jiné právnické osoby. Tento vztah musí být odůvodnitelný a odsouhlasený původní společností. Přesto i v tomto případě musí být společnosti dané „rodiny“ dostatečně odlišitelné.

Právo je přesné, ale co pravopis?

Toliko tedy v základu současné právo a paragrafy. V druhé části článku, který vyjde za týden, se podíváme na avizovanou pravopisnou stránku názvu společností. A také pohlédneme na konflikt, který může vzniknou chybným pravopisným zápisem v Obchodním rejstříku. Dále zjistíme, co má přednost, zda právo, či pravopis. Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies