meriva-preklady.cz
čeština

Název společnosti dle pravopisu

10.5.2017
Přečteno: 25965x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

V minulém článku Jak vytvořit správný název společnosti dle práva? jsme se zaměřili na to, zda existují právní mantinely pro zápis nové společnosti. A jak jsme se dozvěděli, existují. V dnešním navazujícím článku se vydáme po cestě správného pravopisného zápisu. Zjistíme, jak na název společnosti pohlížejí Pravidla českého pravopisu a jak pracovat s pravopisně chybným zápisem v písemných sděleních.

název společnosti dle pravidel

Pravopisná stránka názvu společnosti

Právo v tomto směru hovoří přesně. Název musí stručně řečeno obsahovat odlišitelný a neklamavý název a právní formu. To jsou mantinely práva. Existují ale nějaké mantinely pravopisné? Pokud ano, je z výše uvedeného zjevné, že nejsou jednoznačně právně vymahatelné. Případně by se muselo odkazovat na všeobecně používaný úzus.

Z pohledu Pravidel českého pravopisu se na název společnosti musíme dívat jako na název s konkretizujícím přístavkem. Tento druh přístavku upřesňuje předcházející spojení. A pravidla pravopisu navíc specifikují, že jej používáme v následujících případech:

  • zpřesnění spojení následující po podstatném jménu,
  • u funkcí, titulů,
  • u označení typu právnické osoby a jejich zkratky,
  • a další....

Čárka v názvu musí být

Pravidla pravopisu navíc třetí bod konkretizují a udávají i správnou podobu zápisu u tohoto konkretizujícího přístavku. Jedná se o označení typu právnické osoby a jejich zkratky, jako jsou např. s. r. o., spol. s r. o. (společnost s ručením omezeným), o. p. s. (obecně prospěšná společnost), a. s. (akciová společnost), v. o. s. (veřejná obchodní společnost). To všechno jsou přístavková spojení a z jazykového hlediska je nutné je ve větě oddělit čárkou z obou stran.

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Z výše uvedeného vyplývá, že při zápisu nové společnosti do Obchodního rejstříku bychom měli jednoznačně zapsat název s použitím čárky, například „Překladatelská agentura Meriva, s. r. o.“. Pravidla českého pravopisu však myslí i na kolizi v případě chybného pravopisného zápisu a výslovně uvádí: „Je-li však daná společnost v obchodním rejstříku zapsána chybně (např. Alfa a. s.), pak se v praxi zpravidla vyžaduje, aby byl chybný zápis dodržen v dokumentech, které jsou nějak administrativně či právně závazné.“

Když v názvu čárka chybí

Pokud tedy při zakládání společnosti uděláme tu chybu, že čárku oddělující vlastní název a právní formu neuvedeme, je právně závazný chybný zápis. A tímto zápisem se musíme řídit mimo jiné i v písemných sděleních, kde se tento název vyskytuje. Ve větné souvislosti pak nelze uvést čárku za danou zkratku právní formy, například „Překladatelská agentura MERIVA s. r. o. se zaměřuje na špičkové překlady.“. Pravopisnou chybu můžeme udělat i v případě, že do Obchodního rejstříku uvedeme zkratku bez mezer, např. “s.r.o.”. I v tomto případě píšeme chybně například „Překladatelská agentura MERIVA, s.r.o., se specializuje na překlady angličtiny.“.

Dané věty jsou z hlediska pravopisu chybné, ale zápis v Obchodním rejstříku má zkrátka přednost a musí se dodržet. Pravopisná pravidla však zpřesňují, že je to třeba dodržet v dokumentech, které jsou nějak administrativně či právně závazné. Otázkou pak je (a my na ni nemáme zcela jednoznačnou odpověď), co dělat v případě marketingových či jiných materiálů. Upravovat, či neupravovat název dle pravopisu? Které dokumenty jsou závazné, a které nejsou?

Název společnosti bez chyb

V každém případě, pokud hodláte zakládat svoji společnost, pevně věřím, že vám tento článek pomůže při zápisu správného názvu společnosti do Obchodního rejstříku. A pokud již svoji společnost již máte a díky tomuto článku jste zjistili, že neodpovídá pravopisu, nezoufejte, nic tak hrozného se zase nestalo. Jen myslete na to, že musíte dávat pozor na to, abyste v písemných materiálech (zvláště těch závazných) své názvy nepozměňovali dle pravopisu.

Aktualizace článku dne 24. 5. 2017:

Chtěli bychom touto formou poděkovat za doplnění k našemu članku panu Neckářovi, který nám napsal toto:

"Zde si jen dovoluji upozornit na skutečnost, že zkratky jsou vymezeny zákonem (dříve zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nyní zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) a jak předešlá právní úprava, tak i současná stanoví závaznou zkratku právní formy bez mezer:

Obchodní zákoník:
§ 77 Firma musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost", jež může být nahrazeno zkratkou "veř. obch. spol." nebo "v. o. s.".
§ 95 Firma společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, postačí však zkratka „kom. spol.“ nebo „k. s.“.
§ 107 Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.".
§ 154 (2) Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." nebo zkratku "a.s.".

ZOK:
§ 96 Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“.
§ 118 (2) Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“.
§ 132 (2) Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.
§ 243 (2) Firma obsahuje označení „akciová společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že u k. s. a v. o. s. je správný název včetně mezer, u s.r.o. a a.s. se však tyto zkratky píší bez mezer. Jinými slovy - obchodní rejstřík nezapíše společnost "XYZ s. r. o.", ale pouze "XYZ s.r.o.".

I zde by se tak měla firma (název společnosti) psát v podobě, jak je v obchodním rejstříku, resp. jak ji vymezuje zákon, byť to z pohledu pravopisu může být chybné."

Právo má přednost před pravopisem

Otázkou je, proč se legislativní či právní záznam neřídí také Pravidly českého pravopisu. Nicméně ať tak, či onak, právo má přednost a my jej musíme následovat. Ostatně, tak to už bývá....Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies