meriva-preklady.cz
čeština
Překlady s tlumočnickou doložkou
Překlady s tlumočnickou doložkou
29.5.2024

www.meriva-preklady.cz

Obtížnost právní terminologie

Právní překlad jak do rodného, tak do cizího jazyka je vskutku náročný proces. Při četbě těchto textů, jako jsou například smlouvy, obchodní podmínky či soudní rozhodnutí, si asi řeknete, že se jedná pouze o nějaký shluk českých slov, který nedává dobrý smysl, ba že snad tyto texty nemají ani nic společného s vaším mateřským jazykem. Právní jazyk, ať už anglického jazyka nebo jiného, je strohý logický text s mnohdy dlouhými souvětími.

Je proto nutné, aby tyto překlady dělali opravdu dobří a zkušení překladatelé znalí právní terminologie. Překladatelé překladatelské agentury MERIVA se s náročnými právními překlady setkávají každý den a mají za sebou mnohaletou praxi. Ať už tedy potřebujete přeložit smlouvy různých druhů, nebo třeba složitý právní posudek v češtině přeložit do angličtiny, zajistíme vám naprosto profesionální překlad.

Právní překladatel

Ačkoliv seznam referencí překladatelské agentury MERIVA čítá mnoho klientů z různých oblastí, kteří potřebují právní překlady, něco je jim přece společné, a to je důraz na špičkový výstup, výsledný překlad. Naše společnost si zakládá na kvalitě úzkého kruhu kvalifikovaných právních překladatelů. Váš právní text tedy nebude překládat překladatel, který má zrovna čas, ale odborník na právní terminologii.

Naší předností je tedy větší provázanost s klienty, individuálnější přístup, osobní diskuze nad problémy v aktuálních právních překladech. Mezi naše externí překladatele patří i rodilí mluvčí angličtiny pro korektury a příležitostné překlady. Jsme rádi, že jsme pomocí naší odborné kvalifikace a zkušenosti v právních překladech dokázali plně vyhovět mnohým našim klientům.

Background pro právní překlad

Pokud zadáváte překlad právního textu myslete na následující: U právních překladů je samozřejmostí, že některé informace jsou důvěrné a že je tudíž nelze předat, jakožto pomůcku, překladateli. Překladatel by měl být schopen (ne však ve všech případech) i z pouhého kontextu výchozího textu používat správnou právní terminologii.


Pokud jsou však některé informace k překladu či korektuře dostupné, neváhejte nám je prosím nabídnout. Předem nám prosím sdělte vaše požadavky – např., zda se v cílovém textu budou nacházet jisté změny (pro jazykovou mutaci smlouvy používání jiného druhu měny, jiných států, jiných jazyků atd.). 

Pokud vytváříte právní dokument, který má být překládán, ujistěte se, že se dobře čte i v originále. Pokud dodáte špatný zdrojový text, těžko bude lepší ten přeložený (vždy se snažíme uhladit případné nedostatky, resp. vás na ně upozorníme). Pokud možno myslete na to, že právo, zákony a normy se od sebe dosti liší v každém státě, i v rámci Evropy.


Některé výrazy jsou dokonce "nepřeložitelné" právě z toho důvodu, že daný výraz se prostě např. ve Velké Británii nepoužívá a angličtina nezná jeho terminologický ekvivalent. Je pak nutno, aby danou smlouvu dostal do ruky skutečně dobrý a znalý překladatel, který si dokáže s takovým úskalím profesionálně poradit.

 

Špičkové právní překlady

Ať již u překladatelské agentury MERIVA objednáte překlad smlouvy o mlčenlivosti nebo překlad soudního rozsudku, náš cíl bude jediný: s veškerou profesionální péčí vám odevzdat vysoce kvalitní odborný překlad v anglickém, slovenském nebo českém jazyce.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies