meriva-preklady.cz
čeština
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
Hledáte překladatele z angličtiny do češtiny?
23.4.2024

www-meriva-preklady.cz

Přesnost technických překladů

Technické překlady jsou velmi různorodé, a to v závislosti na dvou okolnostech: na předmětu, který daný text popisuje, a dále na formě textu, kterou daný autor používá pro objasnění předmětu uživateli. Může se tak jednat o velice jednoduchý návod, instrukce, který popisuje nějaký technický přístroj absolutnímu laikovi v základních funkcích (jako jsou např. návody pro mobilní telefony, kuchyňské roboty atd.), stejně jako o technický manuál, který je plný vysoce odborných technických termínů, který rozebírá vnitřní fungování přístroje a který je tak určen pouze odborníkům.

Klienti, kteří využívají technické překlady překladatelské agentury MERIVA, pocházejí z různých technických oblastí. Jedná se zvláště o softwarové společnosti, firmy, které vyrábí elektronické přístroje pro širokou veřejnost, ale také to jsou klienti, kteří používají různá průmyslová zařízení ve velkovýrobě a potřebují provést kvalitní překlad. Co se týče technických překladů, nejsme úzce specializovaní na určité obory. Pokud nám však přijde text z takového oboru, s nímž jsme se dosud nesetkali, jsme velice obezřetní, zda takový text přijmeme k překladu či nikoliv – své překladatelské schopnosti zásadně nepřeceňujeme, a to je nejlepší znak naší kvality služeb.

Jazyk a technika

Překladatelská agentura MERIVA klade důraz na detail a váš technický překlad bude vždy provádět překladatel s více než 5letou zkušeností v technickém oboru. Naše nabídka navíc zahrnuje korektury rodilým mluvčím toho kterého jazyka – ať už českého, slovenského nebo anglického – takže Váš překlad může být velice kvalitně zvládnutým překladatelským dílem. Nicméně ani toto nestačí. V případě technických překladů, musí překladatel vědět, jak daný přístroj funguje.

Naši překladatelé, kteří se věnují technice mají mnoho přeložených manuálů a návodů za sebou. Ale ani to ještě nemusí stačit! Všechny přístroje samozřejmě neznáme a v některých případech vás můžeme kontaktovat pro objasnění některých specifických vlastností daného zařízení – a to je opět známka kvality našich překladatelských služeb. To je onen důraz na detail, který oceňuje mnoho našich klientů, kteří nám svěřují své důležité technické texty k překladu.

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies