meriva-preklady.cz
čeština

Právní překladatelé u husitů

26.4.2017
Přečteno: 2266x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Již tradičně jsou jarní měsíce předurčeny pro česko-anglický terminologický seminář, který pořádá Komora soudních tlumočníků ČR. Překladatelská agentura MERIVA pravidelně dodává svým klientům špičkové soudní překlady. Nemohli jsme tedy na této akci chybět. Navíc jsme byli pyšní, že se desítky právních překladatelů sjelo ve dnech 21.-23. dubna 2017 do Tábora, s nímž je MERIVA tak spjatá.

u husitů

„Workshop“ pro soudní překladatele

Na semináři přednášejí lektoři, kteří se do hloubky zabývají odbornými tématy v anglických překladech. Je vždy zaměřen na určité téma. Obsahuje nejen spoustu významných teoretických informací z oblasti práva, ale také část praktickou, kde se profesionální překladatelé učí anglickou terminologii v probírané oblasti.

Špička v oboru právních překladů

Předně bychom zde rádi zmínili paní doc. PhDr. Martu Chromou, Ph.D., kterou považujeme za špičku v oboru. Je odbornou lektorkou a vedoucí katedry jazyků na Právnické fakultě UK v Praze a také proděkankou PF UK. Každý profesionál v oboru právních překladů bude znát právnické slovníky, jejichž je autorkou. Naši překladatelé z nich velmi často čerpají terminologii při právních překladech, a to jak v kombinaci do anglického jazyka, tak i z angličtiny. Paní doc. Chromá je dále garantem doplňkového studia pro překladatele na PF UK, které mnozí naši překladatelé (angličtiny, němčiny a jiných jazyků) rovněž absolvovali.

Jak překládat notářské úkony

Seminář byl tentokráte zaměřen na téma „Notářské úkony – listiny sepisované notáři a jejich překlad do angličtiny“. Teoretická část byla vedena JUDr. Martinem Krčmou, který má více než třicetiletou praxi a je zakládajícím členem platformy I.N.C. (International Notaries Cooperation).

Bohatý program pro odborníky

Témat, která bychom zde mohli pro odborníky v oblasti právního překladu vypíchnout, je opravdu hodně. Seminář pro soudní překladatele byl opět velmi výživný. Naučili jsme se spoustu důležitých věcí.

Překladatele angličtiny trápí čeština

Z přednášek například vyplynulo, že překladatele právních textů mnohem častěji potrápí rodná čeština, než anglický právní jazyk. Angličtina se, nejen co se týče právní terminologie, vyznačuje jednoduchostí a jednoznačností. Naši zákonodárci ale naopak rádi používají, respektive neusilují o odstranění zastaralých výrazů z moderních legislativních norem.

Stará výprosa a nový pacht

V novém občanském zákoníku se tak setkáváme s termíny, jako odúmrť, přestavek, výměnek, výprosa. A abychom to my překladatelé neměli příliš jednoduché, nová norma zavádí i nové výrazy, jako vydlužitel, zapůjčitel, zápůjčka, pacht. Nový občanský zákoník tak potrápí nejen spoustu profesionálních právníků a soudců, ale také spoustu právních překladatelů.

Kdo nebyl, jako by nebyl

Profesionál v překladatelském oboru ví, že právo se vyvíjí a mění nejen u nás, ale také za kanálem La Manche. Díky pravidelnému vzdělávání si však naši překladatelé udržují přehled o nejnovějších tendencích v právním překladu. Překladatelská agentura MERIVA vám tak poskytuje špičkové služby se znalostí nejnovějších trendů.Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies