meriva-preklady.cz
čeština

Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR) a její překlad

13.6.2018
Přečteno: 3176x

www.meriva-preklady.cz

Na základě zadání jedné advokátní kanceláře jsme dostali ke zpracování překlad do angličtiny, který se týká velmi aktuálního tématu — GDPR. Jedná se konkrétně o smlouvu o zpracování osobních údajů

preklad-pravni-smlouvy

Obsah smlouvy z pohledu náležitostí GDPR

Tato smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy, které regulují oblast ochrany osobních údajů. Tím je myšlen zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Dále tuto oblast počínaje dnem 25. 5. 2018 reguluje také Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, známé pod zkratkou GDPR.

Obsahem podobných smluv je zejména účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů. Tyto náležitosti se řídí především tím, proč, kolik a jakou dlouho potřebuje ta která firma osobní údaje zpracovávat. Některé firmy využívají osobní údaje ve velmi omezeném rozsahu, některé však využívají ke své činnosti dosti podrobná osobní data a zde je třeba jasně smluvně stanovit práva a povinnosti zpracovatele.

Smlouva o zpracování osobních údajů nesmí také opomenout další osoby, jimž zpracovatel zadává zpracování osobních údajů — zvláště zaměstnanci, případně externí firmy. Dalším důležitým faktorem jsou pak záruky za technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů.

Proč si nechat přeložit smlouvu o zpracování osobních údajů?

Překlady smluv, které se týkají ochrany osobních údajů, překládáme nejčastěji do angličtiny a němčiny, případně naopak. Tyto právní smlouvy předáváme pouze zkušeným právním překladatelům, kteří vyhotoví překlad přesně a s veškerou adekvátní právní terminologií.

Každý český poskytovatel služeb či produktů, který působí za hranicemi České republiky, by měl mít veškeré informace přeložené do jazyků, v nichž své služby či produkty poskytuje. Nezanedbávejte v tomto ohledu ani právní údaje, jako jsou obchodní podmínky nebo právě informace o nakládání a zpracování osobních údajů (GDPR).Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies