meriva-preklady.cz
čeština

Právní překlady: smlouvy a další dokumenty

1.4.2011
Přečteno: 2453x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Překlady smluv patří pod pokličku tzv. právních překladů a vše, co se týká práva, máme tendenci brát hodně vážně. Je tomu tak i v případě překladů smluv a jiných právních dokumentů? Přes výše uvedenou tendenci se stále setkáváme se zákazníky, kteří se pokouší zdolat překlad smlouvy sami a bez jakékoliv profesionální překladatelské výbavy.

Je to asi tak, jako kdybyste lezli na Mount Everest s montérkami a šňůrou na prádlo. Ano, taková je to disproporce. Tak jako při plánování výpravy na nejvyšší horu světa musíte být na překlad smlouvy, a vůbec na jakýkoliv právní překlad, dobře vycvičen, musíte mít dobrou kondičku a musíte vědět, kudy polezete nahoru. V následujícím článku se tedy pokusíme naznačit, proč by měl překlady smluv a smluvní dokumentace provádět pouze špičkový právní překladatel.

Právničina

Právnický jazyk je na výsost specifický. Laik si může říci, že danému textu rozumí. Ano, rozumí, dokonce ve většině případů musí rozumět, ale každé slovo je právníkem zasazeno na daném místě z určitých právních důvodů a konotací. Jakmile se použije jen trochu odlišné znění, třeba do jisté míry v běžném životě synonymické, ale ne zcela, může to mít dalekosáhlé soudně-právní důsledky pro celý výklad smlouvy. Nemusím zde zdůrazňovat, že rozdílný výklad bude mít vždy rozdílný výsledek v interpretaci, příp. závěru soudu.

Každá chyba se počítá a při špatném vývoji smluvního plnění může protistrana této chyby využít ve svůj prospěch, ačkoliv původní myšlenka byla zcela jiná. Ne nadarmo se doporučuje, aby Vám smlouvu napsal právník. Právník je člověk, který právní problematice rozumí a dokáže předvídat důsledky. A tak je tomu i v případě překladu. Profesionální právní překladatel je člověk, který rozumí právní terminologii a jejímu převodu do cizího jazyka.

Právní angličtina

Vezmeme-li například anglický jazyk, existují přesně stanovené postupy překladu anglických smluv. Tyto postupy a terminologická pravidla vyžadují dlouhodobé studium a praxi. Neznamená tudíž, že když umíte perfektně anglicky, že zároveň dokážete se slovníkem v zádech zpracovat smlouvu do angličtiny, tak aby vyhovovala ve všech směrech.

Překladatel právních textů

Pokud tedy máme před sebou smlouvu a chceme například její překlad do angličtiny, musíme najít někoho, kdo se perfektně orientuje v ekvivalentním výrazivu. Dnes existují špičkoví právní překladatelé, kteří se specializují pouze na překlady právních textů (jako jsou smlouvy, obchodní podmínky, normy, předpisy, žaloby atd.). Tito překladatelé jsou špičkově vybaveni těmi nejlepšími slovníky s právní terminologií, často se zúčastňují speciálních právnicko-překladatelských kurzů, které rozšiřují jejich obzory v této oblasti, a mají přeloženo stovky stran právních textů.

Neptejte se, jestli takového překladatele opravdu potřebujete, protože jej bezpochyby potřebujete. I když budete prodávat „jen“ vaše soukromé auto do zahraničí nebo budete chtít pronajmout soukromý byt zahraničnímu klientovi, potřebujete, abyste protistraně předložili smlouvu, která bude obsahově opravdu ekvivalentní její české verzi. O soukromých firmách, které pak uzavírají kontrakty v řádech miliónů korun či eur ani nemluvě.

Není překladatel jako překladatel

Avšak pozor, ne každý profesionální překladatel je překladatelem právních textů. Na internetu sice naleznete spoustu překladatelů a překladatelských agentur, které překlady právních textů nabízejí, ale musíte dobře vybírat. Rozhodně nevěřte překladateli, který překládá vše, od právních textů, přes ekonomii, techniku, lékařství, biologii, IT až k překladům o vesmíru. Je to jeden velký nesmysl. Kvalitní překladatel právních textů se s velkou pravděpodobností bude zaměřovat pouze na obory, které jsou s právní terminologií souladné a tuto hranici nebude ochoten překročit.

Smlouvy s jinou terminologií

Smlouvy však z podstaty věci obsahují i terminologii, která s právem často nesouvisí. Když kupříkladu prodáváte nějaké technické zařízení, potřebujete daný produkt ve smlouvě nebo jejích přílohách řádně technicky specifikovat. V tomto případě dobře poslouží překladatelské agentury, které provádějí tzv. křížové překlady. Agentura vyjme danou část technického textu a nechá jej naopak udělat překladatele specializovaného na technické překlady. V tomto mají překladatelské agentury nepřekonatelnou výhodu, protože dokážou sladit právní dokumentaci, která prochází napříč několika obory (technika, IT, biologie, lékařské produkty atd.).

Závěr

Pokud nejde vyloženě o prodej 1 vajíčka za 1 Korunu českou, doporučujeme vždy vyhledat služby kvalitní překladatelské agentury či překladatele. Takovýto profesionální právní překlad Vás sice bude stát více peněz, nicméně vyhnete se tak případným obtížím, které mohou následně vyvstat, ačkoliv se v tuto chvíli jeví jako mizivé.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies