meriva-preklady.cz
čeština

Způsoby dodání vašeho překladu

4.1.2012
Přečteno: 2241x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Dnes si povíme něco o tom, jakými způsoby lze překlady získat od překladatelských agentur či překladatelů.

E-mail jednoznačně dominuje

Ač se to zdá v dnešní době na první pohled podivné, mnoho klientů stále neví (nebo si není jisto), že profesionální překlady se dodávají již výhradně v elektronické podobě, tedy pomocí e-mailu jako příloha (MS Word, PDF, skeny, obrázky atd.). Máte zkrátka text, který je napsaný ve Wordu, tak jej zcela jednoduše přiložíte do e-mailu a pošlete jej se svými požadavky svému překladateli či překladatelské agentuře. Ti vám na oplátku text přeloží v původním formátu a je to hotové. Co se týče peněžního vyrovnání, většinou zákazník dostane zálohovou fakturu či fakturu po dodání služby.

Tento elektronický přenos má několik nedocenitelných výhod jak pro zákazníka, tak pro překladatele/překladatelskou agenturu. E-mailová komunikace je prakticky zdarma a je rychlá, přičemž se může zachovat původní formátování textu. Překladatel navíc může do textu vložit komentáře nebo velice svižně řešit v průběhu překladu případné pochybnosti přímo se zákazníkem. Dovolujeme si tvrdit, že při dodávání překladů převažuje tento způsob minimálně z 90 %.

Ostatní způsoby

Samozřejmě způsobů předání překladů existuje hned několik a mohou se hodit v případě, že se zkrátka poblíž nenachází žádný internet. Překlady lze tedy doručit také:

Faxem

Překlad lze pomocí faxu jak zadat, tak také odevzdat. Většina překladatelů či překladatelských agentur fax má, tudíž tento způsob přenosu by neměl být pro nikoho větším problémem. Nevýhody dodání překladu faxem jsou však zřejmé: náklady plus podprůměrná kvalita zobrazení. Náklady na jednu odfaxovanou stránku jsou v porovnání s elektronickou komunikací dosti vysoké a kvalita dodání je často velmi špatná. K tomu se navíc přidává fakt, že přenos faxem není vždy zcela spolehlivý.

Osobně

V rámci ceny překladu překladatel či překladatelská agentura obvykle počítá s jedním fyzickým výtiskem překladu. Tento výtisk vám při osobním převzetí předá, nicméně za každou další kopii si budete muset pravděpodobně připlatit. Překlad lze vyzvednout i tak, že vám jej pracovník překladatelské agentury nahraje na Flash Disc nebo vypálí na datové CD/DVD. Opět by zde neměl být standardně žádný velký problém. Při osobním převzetí se po vás bude vyžadovat předložení objednávky. Překládané informace jsou často důvěrné povahy, a tudíž je nutno danou osobu řádně ověřit. Při osobním převzetí lze překlad na místě zaplatit, případně se lze dohodnout na vystavení faktury s určitou splatností.

Poštou (kurýrem)

Při posílaní vyhotoveného překladu klasickou poštou, je nutno počítat s tím, že si budou překladatelská agentura či překladatel účtovat poplatek za poštovné. Rozdíl bude samozřejmě v tom, jaký způsob doručení zvolíte: běžné psaní, doporučené psaní, expresní dodání (do 24 hodin) nebo pomocí kurýra (v rámci dne). Konkrétní možnosti si je nutno domluvit s daným překladatelem či překladatelskou agenturou.

Ověřené (soudní) překlady

Ohledně elektronické komunikace však existuje jedna výjimka, a tou jsou ověřené (soudní) překlady. Tyto překlady se mohou dodávat pouze klasickou poštou, příp. kurýrem, nebo osobním převzetím. Důvodem je fakt, že tyto překlady vznikají ve fyzické formě svázáním originálu, překladu a tlumočnické doložky. Takto svázaný dokument je pak orazítkován a podepsán soudním překladatelem (tlumočníkem), který překlad vykonává. Aby si překlad zachoval svůj význam, kvůli němuž se provádí, je nutno jej i takto předkládat úřadům či jiným institucím, které si jej vyžádají.

Pokud však ověřený překlad potřebujete urychleně neoficielně doložit nějaké instituci, může vám překladatel či překladatelská agentura nabídnout naskenování hotového dokumentu a jeho poslání e‑mailem, přičemž originál vám pošlou klasickou poštou, která dojde o něco později. Opět: s tímto naskenováním by neměl být žádný velký problém.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies