meriva-preklady.cz
čeština

5 chyb při překladech www stránek - 1. část

19.1.2015
Přečteno: 1901x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Překlad webových stránek musí splňovat mnohem více kvalitativních prvků než jen dokonalý a bezchybný jazyk. Překladatel, který je vybrán pro daný projekt, by měl mít zároveň alespoň základní vědomosti o tom, co zahrnuje SEO (optimalizace pro vyhledávače), měl by znát kulturní odlišnosti cílové země, mentalitu průměrného zákazníka v daném státě a měl by samozřejmě znát i finální design www stránek.

Internetové stránky dnes povětšinou slouží jako virtuální výkladní skříň produktů a služeb. Je to v mnoha případech to první, co váš potenciální zákazník vidí, jak si vás představuje, jak vás hodnotí. Webové stránky v cizí jazykové mutaci jsou často prvním a jediným místem, které rozhoduje o tom, zda u vás zákazníci nakoupí a zda se případně vrátí.

Dobré webové stránky by měly být přitažlivé, měly by skýtat dostatek podstatných informací, měly by být navržené pro SEO a měly by být samozřejmě přehledné. Všechny tyto prvky webových stránek se samozřejmě při návrhu v daném mateřském jazyce zohledňují, nicméně často se již neuvažuje nad tím, jak budou vypadat po překladu do cizích jazyků, a zde bývá takováto zevrubná analýza zanedbána.

Níže si dovolujeme uvést pět nejčastějších chyb, kterým byste se měli vyvarovat:

Chyba 1.: Používání automatického překladače

Ano, samozřejmě, překladač je v některých (amatérských) případech užitečným nástrojem (více o překladačích zmiňujeme v našem článku Překladače) a na internetu je jich již k dispozici celá řada. Nabízejí vcelku levné a praktické řešení při neodborných požadavcích na překlad. Nicméně používat překladač k prezentaci společnosti, jejích výrobků a služeb je velmi neprofesionální a zákazník si na základě prvních přeložených vět udělá o dané společnosti velmi rychle obrázek.

Pokud překlad webových stránek přenecháte odborným překladatelům a korektorům – rodilým mluvčím, vyvarujete se překladatelským a pravopisným chybám a vaše prezentace bude na vysoké úrovni. Profesionální prací můžete získat mnoho stálých cizokrajných zákazníků, kteří se k vám budou opakovaně vracet.

Zkušená překladatelská agentura vám zajistí konzistentní překlad do různých jazyků, nechá jej celý pročíst rodilými mluvčími z dané země a na základě domluvy můžete také konzultovat vhodná slova či slovní spojení pro SEO. Pokud byste pak chtěli fungovat také na dnes velmi využívaných sociálních sítích, může vám poskytnout dlouhodobou spolupráci s jedním překladatelem, který bude používat stálou terminologii, kterou požadujete.

Chyba 2.: Nesprávná lokalizace překladu

Je doslova nutností, aby byl překlad rozvržen na webové stránky tak, aby splnil očekávání a standardy cílového publika. Tyto standardy, chcete-li aktuální módní design, navigační prvky, stylové obrázky, se mohou dosti lišit stát od státu. Na něco jiného mohou být zvyklí Angličané, na něco jiného mohou být zvyklí Američané, o jiných národnostech ani nemluvě. Vše by mělo být na internetových stránkách v souladu s aktuální internetovou kulturou a chováním cílových uživatelů.

Například tlačítko „Koupit“ lze přeložit několika způsoby a je zapotřebí najít ten nejvhodnější překlad pro daný region. Jak odborníci na tvorbu webových stránek vědí, toto tlačítko může mít dalekosáhlé důsledky na prodejnost produktu, až v několika desítkách procent.

Profesionální překladatelé a korektoři – rodilí mluvčí vám mohou pomoci s těmito překladatelskými oříšky, navrhnou nejlepší úpravu textu tak, jak to rodilí mluvčí „cítí“, díky čemuž se vyvarujete případného kulturního faux pas.

Kromě toho je také důležité neopomenout správně přeložit i tak „banální“ věci, jako je zápis čísel, tedy ceny, data, hodiny apod. Každý jazyk může zapisovat ceny dosti odlišným způsobem a případný český zápis může německého zákazníka odradit od nákupu. Nezapomeňte ani na správný překlad všeobecných obchodních podmínek, na úpravu dodacích podmínek, příp. na odlišná časová pásma. Skutečně, všechny detaily překladu vaší internetové prezentace budou rozhodovat o vašem úspěchu v zahraničí.

Pokračovat ve čtení 2. části článku >>

Co se dozvíte v 2. části článku?

  • Zda se překlady liší co do rozsahu?
  • Jak se překládají klíčová slova?
  • Zda postačuje překlad do angličtiny?

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies