meriva-preklady.cz
čeština

Jak vybrat kvalitního překladatele

12.5.2010
Přečteno: 2524x

Ivana (www.odborny-prekladatel.cz)

Hlavním médiem, v němž naleznete odkazy na překladatele, je bezpochyby Internet. Doporučujeme vyhledávání na Googlu nebo na Seznamu. Můžete také použít www.firmy.cz nebo www.najisto.cz.

Kde lze najít dobrého překladatele?

Problém však zní jak se v té spleti odkazů vyznat. Odkazy Vám většinou moc nenapoví. Hledání kvalitního překladatele či překladatelské agentury mezi množstvím různých firem je jako hledat jehlu v kupce sena.

Probrouzdejte tedy stránky vyhledaných překladatelských agentur a zjistěte jejich reference a jejich odbornou aktivitu v rámci jejich překladatelské činnosti. Zvolte danou společnost pro vaše překlady, pokud vidíte, že daná překladatelská agentura propaguje kvalitu, nikoliv lacinost, tj. překlady za 250-300 Kč znamená za málo peněž, je málo muziky!

Kvalitní překladatel musí mít pro překlady důležitých a odborných textů minimálně 5leté zkušenosti s aktivní překladatelskou prací a nejlépe vysokoškolské jazykové vzdělání. Profesionální jazykové vzdělání lze také nabýt pomocí složení jazykových zkoušek nejvyšší úrovně. Vyžádejte si tedy opět reference, nechte si provést vzorový překlad, nebo si nechte poslat vzorky překladatelské práce. Živnostenký list pro překladatelské služby by měl být samozřejmostí.

Překladatel nebo překladatelská agentura?

Lze v podstatě říci, že překladatel na volné noze vyžaduje pro svou činnost nižší náklady a je levnější. Není to však vždy pravidlem, neboť opravdu špičkoví profesionální překladatelé jsou často dražší než kdejaká překladatelská agentura, která hraje na notu levnosti. Zde opravdu platíte za kvalitu. Takový překladatel je však omezen portfoliem nabízených jazyků a odborných zaměření a také časově pravděpodobně bude dosti zaneprázdněn.

U kvalitní překladatelské agentury máte na druhou stranu tzv. full service všechny pracovní dny v roce, garanci výběru kvalitních překladatelů, lepší komunikaci, rychlejší zpracování zakázky atd. Překladatelská agentura Vám také nabídne dodatečné služby, jako jsou jazykové korektury rodilým mluvčím, překlady více druhů odborných textů, odborné korektury prováděné specialistou, tlumočení nebo DTP.

Jaké jsou ceny překladů?

Na překladu zásadně nešetřete! Jak jsme již výše uvedli, není možné za cenu Trabanta očekávat pohodlí a kvalitu Golfa či Mercedesa. Rozhodně nevybírejte mezi překladatelskými agenturami, které začínají na ceně 250 či 300 Kč. Jsou to nízkonákladové agentury, u nichž o kvalitního překladatele nezavadíte.

Na výslednou cenu má vliv také rychlost překladu a někdy i odborné zaměření překladu. Příplatky za vyhotovení expresního překladu se mohou vyšplhat až na 100 %. U odborných překladů jsou opět příplatky až ve výši 100%. Vždy záleží na konkrétní společnosti, často jsou tyto příplatky pro klienta matoucí a překladatelské agentury toho využívají. Některé překladatelské agentury mají stanoveny pevné sazby a příplatky účtují spíše výjimečně - je to proto, že v podstatě každý překlad lze považovat za odborný a důležitý (ale o tom se pobavíme v jiném článku).

Jak lze ovlivnit kvalitu překladu?

Klienti často nevědí důležitou informaci: Důležitá je zvláště vaše příprava na překladatelský proces a také vaše aktivita. Pokud překladateli nebo překladatelské agentuře vysvětlíte background textu, pokud mu přípravíte materiály, z nichž může čerpat vaší zaužívanou vnitropodnikovou odbornou terminologii a třeba i stylistiku, pokud mu předložíte např. obrázky vašich produktů, jichž se překlad týká, profesionální překladatel to nejen ocení, ale předloží vám také o řád kvalitnější a přesnější dílo. Bude také vědět, že si vašeho textu vážíte a že mu musí věnovat maximální úsilí. A pokud vám o váš text opravdu jde, myslete na překlad již při přípravě překladatelského procesu a ponechte na něj dostatek času. Dostatek času znamená obecně cca 6 NS na 1 den.

Kdo je překladatel?

Je důležité si ujasnit, že mezi jednotlivými překladatelskými profesemi existuje určitý, ne-li podstatný rozdíl. A pokud je Váš text opravdu důležitý je dobré, abyste volili překladatele v pravém slova smyslu. Tedy nikoliv tlumočníky, korektory, nejazykové odborníky atd. Překladatelé překládají, tlumočníci tlumočí, učitelé jazyka učí jazyk a au-pair se starají o děti v zahraničí. Jejich zkušenost s jazykem je diametrálně rozdílná, tlumočník pracuje s "překladem" na zcela jiné rovině než skutečný překladatel. Nejde zde vůbec o rychlost, ale naopak o přesnost. Tlumočník musí být pohotový, rychlý, musí pracovat s krátkými úseky vět. Překladel text utváří do formy. Neříkáme zde, že tlumočník nemůže umět překládat, ale vždy je lepší jít za tím, kdo překládá dennodenně.

Kdy si nechat překlad ověřit?

Tzv. soudní překlady, které jsou ověřeny kulatým razítkem soudního překladatele, jsou zhotovovány, pokud daný dokument používáte pro úřední účely. Soudní překlad např. potřebujete, když máte svatbu s cizincem v zahraničí a chcete tento sňatek doložit na matrice. Jedině soudní překladatel svým razítkem stvrdí, že jste se opravdu vdala či oženil. Takovýchto úředních dokumentů samozřejmě existuje celá řada (rodné listy, úřední výpisy, plné moci, oddací listy, úmrtní listy, technické zprávy, diplomy, certifikáty, smlouvy atd.) a mohou je vyžadovat městké úřady, soudy, policejní orgány, banky, univerzity atd. Nepleťte si však soudní překlad s právním překladem.

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies