meriva-preklady.cz
čeština

Jak získat kvalitní překlad?

20.9.2012
Přečteno: 2164x

Ivana (www.odborny-prekladatel.cz)

Při hledání překladatele, který vám má přeložit vaše materiály, se zaměřte na jeho specializaci. Nehledejte zásadně překladatele, kteří umí všechno od agrochemie, přes výtvarné umění až k právním překladům. Je dobré si vyžádat reference daného překladatele, nejlépe přímo z oblasti, které se váš text týká. Zjistíte tak, zda něco podobného překladatel již překládal, kdy a v jakém rozsahu.

Můžete ho samozřejmě požádat i o zkušební překlad, který by však neměl být nijak dlouhý, max. 1 normovanou stranu, příp. 200 slov. Na "vypíchnutém" textu si ověříte, zda s danou terminologií dokáže překladatel pracovat. Vyberte si spíše náročnější část, ať překladatel ukáže, co umí.

Požadavky na zákazníka

Tvrzení, která níže nastíníme, nebudou možná pro vás jako zákazníky sice nijak příjemná, ale zkrátka je to tak - kvalitní překlad může vzniknout pouze na základě kvalitně zpracovaného výchozího textu a vůbec podle celkové přípravy podkladů pro překlad.

  • Jedná se v prvé řadě o jednotnost textu, tzn. aby se v textu nevyskytovaly různé termíny, kterými se odkazuje na totéž. Text musí být terminologicky jednotný, jinak je práce na překladu značně stížená a může překladatele zavést úplně mimo.

  • Dále se jedná o logičnost textu, tedy aby na sebe text jak formálně, tak obsahově navazoval, aby jednotlivé části textu spolu byly koherentní - logické.

  • Také se jedná o přehlednost textu, tedy aby bylo například jasné, co je nadpis, co je popis obrázku, kde je vlastní text atd.

  • Mějte na mysli zacílenost textu, je tedy dobré text předat k překladu již tak, že je obsahově připraven pro daného cizojazyčného čtenáře. Například již dohledat a připravit ve české smlouvě konkrétní názvy a čísla zákonů či směrnic, které se používají v dané zemi, tedy ne pouze použít českou verzi zákonů. Překladatel vám samozřejmě může pomoci, ale musíte být v tomto směru aktivní a nenechat vše na důmyslu překladatele.

  • Připravte si externí podklady, tedy pokud můžete překladateli nabídnout k překladu nějaký specifický slovníček či nějaké dodatečné materiály, jako jsou obrázky, tabulky atd., které mohou lépe přiblížit daný text, jednoznačně to doporučujeme.

  • Předejte překladateli až finální verzi textu k překladu, není nic horšího, než se neustále vracet a předělávat jeden a ten samý text. Ne, že by to překladatel nedokázal, ale riziko chyby či nepřesnosti překladu je zde výrazně vyšší – myslete na to, že překladatel je pouze člověk, nikoliv software či stroj (častá doměnka zákazníků)!

Dlouhodobá spolupráce

Pokud se vám překladatel osvědčí, odevzdá překlad včas a v dobré kvalitě, může to být začátek dlouhodobé spolupráce. A pokud budou navíc obě strany, tedy jak překladatel, tak zákazník, aktivní dle výše uvedeného, můžeme vám zaručit, že budete mít od svého překladatele stále dokonalejší a lepší překlady. Překladatel si danou terminologii osvojí, osvojí si i danou odbornost a překlady budou pak i rychleji hotové.

Chcete nejvyšší kvalitu? Objednejte si překlad s korekturou

Pokud překlad nepotřebujete jen informativně, ale naopak pro závažné účely, doporučujeme si nechat po překladu vyhotovit i nezávislou závěrečnou jazykovou korekturu textu rodilým mluvčím. Pokud budete korektora hledat jinde, doporučujeme překladateli oznámit váš úmysl před překladem a případné opravy korektora s ním vždy ještě zpětně konzultovat.

Profesionální překladatel danou korekturu nevezme jako nějaké spiknutí proti němu, ale bude vědět, že jde o co nejlepší výsledek pro vás a za vaše peníze. Mezi překladatelem a korektorem by mělo vždy dojít k vzájemné dohodě. Pokud však přeci jen nedojde v některém případě k dohodě mezi oběma, mělo by být překladatelovo slovo to konečné - on je ten, kdo rozhoduje, jak text bude vypadat a také za to ručí.

Co nedělat!?

A důležité upozornění na závěr: po provedené korektuře, ale ani po samotném překladu, už do textu nezasahujte!

 Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies