meriva-preklady.cz
čeština

Úskalí marketingových překladů

26.9.2017
Přečteno: 2231x

Tomáš Nezbeda (www.meriva-preklady.cz)

Jednou z našich odborností, na které se v rámci překladů specializujeme, jsou překlady prezentačních a marketingových textů. Ačkoliv se může zdát, že daný překladatelský obor je úzký a jasně profilovaný, šíře možných dokumentů je obrovská. Jedná se o letáky, katalogy, webové stránky, pozvánky na akce, slidy pro veřejnou prezentaci a mnohem více.

marketingove-preklady

Co prezentační text, to jiný přístup a překlad

Za dobu existence překladatelské agentury MERIVA jsme se setkali se spoustou rozličných marketingových textů. Z podstaty těchto textů je zřejmé, že se jedná o texty, které chtějí nějak uvést, reprezentovat či jinak zviditelnit produkt, službu, osobu, firmu či myšlenky apod. A není to vůbec jednoduché.

Z naší obsáhlé zkušenosti víme, že ke každému z marketingových textů je nutno přistupovat jiným způsobem, stylem a terminologií. Tak například překlad pozvánky na výstavu obrazů bude nesen určitě ve zcela jiném duchu, než pokud se pustíme do překládání katalogu pro výrobu maziv. Oba druhy textů však stále mají prezentační podobu, ale překlad vyžaduje vždy jiný přístup.

Tři přikázání k marketingovým překladům

První...
V první fázi je nutné dodat co nejlepší text ve výchozím jazyce. Měl by být napsán tak, jak si autor přeje se prezentovat v zahraničí. Terminologie a styl by měly být co nejpřesnější a text by měl reflektovat rozmanitost myšlenek. Jedině pak si překladatel může udělat ideální obrázek o tom, co klient skutečně žádá a jaká je jeho subjektivní představa o výsledku.

Druhé...
V druhé fázi je nutná důvěra v překladatele a jeho schopnosti. Bez této důvěry se překlad bude točit v kruhu a ani jedna strana nebude spokojena. S tím souvisí i otevřená spolupráce mezi klientem a překladatelem. Nejlepší překlady vznikají právě z úzkého dialogu těchto dvou pólů a jejich vzájemné důvěry. Z toho důvodu je konzultace nezbytná.

Třetí...
V třetí fázi jsou pak nutné následné jazykové a předtiskové korektury, které texty následně vylaďují na úroveň rodilých mluvčí a dodávají texty v plné kvalitě, kterou jistojistě marketingové překlady vyžadují. Na tento poslední důležitý krok by se nemělo zapomínat - díky němu bude výsledný překlad bezchybný a bude na čtenáře působit přirozeně.

 

Z nekvality kvalitu nepřeložíš

Nicméně ať už se jedná o jakýkoliv typ prezentačního textu, je nutno si říci na rovinu jednu věc: pokud se překladateli dostane do rukou nekvalitní strohý podklad, bude velmi obtížné z něho vytvořit čtivý marketingový překlad. A už vůbec nelze očekávat, že se bude jednat o dokonale atraktivní text.

Pokud má zdroj slabou stylistickou a významovou hodnotu, odrazí se to nutně i v překladu. Je-li dodaný zdroj standardní suchopárný text plný běžných obecných frází, nemůže být jeho překlad příliš jiný. A zde máme jádro problémů marketingových překladů. Někteří klienti mají z nějakého důvodu na překlad zcela jiné nároky, než jaké uplatňují u vlastního textu, a domnívají se, že pozice překladatele je zároveň pozicí zkušeného marketingového guru.

Svázané volné ruce překladatele

U marketingových textů se zcela jistě předpokládá volnější ruka a tvořivější práce, nicméně i tak je překladatel svázán původním výchozím textem. Autor zkrátka vždy udává hlavní tempo a překladatel je pouhým doprovodem, který se sice může snažit “hlavní linku symfonie” obohatit, ale nemůže, ba nesmí jít proti ní. To by byla zcela nová skladba, vzdálená té původní. Zde bychom se začali bavit přinejmenším o stylisticko-významovém dotváření, ne-li o práci copywrightera.

Záludnosti tvořivé práce překladatelů

Ale i kdyby se překladatel snažil ze suchopárného textu udělat čtivý vysoce atraktivní text, jsou zde dvě rizika, s nimiž jsme se již několikrát za dobu naší existence setkali. Jednak že se překlad vzdálí od původní myšlenky a vytvoří např. „schopnosti“, které produkt/služba nemá a nemůže poskytnout, a jednak že daný styl a ono zatraktivnění textu může být dosti subjektivní záležitostí a klientovi nemusí „padnout do oka“.Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies