meriva-preklady.cz
čeština

Odborní překladatelé – tisíc a jedna dovednost

2.10.2020
Přečteno: 1761x

www.meriva-preklady.cz

Odborní překladatelé musí mít samozřejmě perfektní znalost rodného a cizího jazyka. Kromě toho ale musí ovládat celou řadu dalších znalostí a dovedností. Například se do značné míry liší práce technického a právního překladatele.

Odborní právní překladatelé

Odlišnosti odborných překladatelů

Technický překladatel se musí kromě zvládnutí jazyka vyznat také v daném technickém oboru, tzn. musí překládanému textu rozumět. Jednotlivé technické výrazy mohou mít v cizím jazyce jednoznačné ekvivalenty. Ale v mnoha případech znamená jeden výraz v různých technických oborech něco jiného. Technický překladatel musí vědět, který termín zvolit. V opačném případě by jeho nesprávný překlad mohl způsobit řadu problémů a zavádějící informace v určitém technickém odvětví.

K vypracování dokonalého právního překladu zase musí právní překladatel znát také reálie zemí, v nichž se cílovým jazykem hovoří a případné rozdíly mezi nimi. Nesmí tedy překládat doslovně. Musí hledat ekvivalenty, které odpovídají reáliím jazyka zdrojového textu a země cílového textu. U anglického jazyka je nutné, aby rozeznával mezi britskou a americkou angličtinou. 

Kalkulace na překlad pro firmy a odborníky.

Příklad z anglické praxe – slovo matrika

Hezkým příkladem je český výraz matrika, který pochází z latinského matrix (matice, kmen). Je to veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen. Konkrétně v České republice jde o seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených matričních úřadech.

S tímto označením se spojuje také například slovo imatrikulace (zápis studenta univerzity do seznamu seznamu), resp. exmatrikulace (vyřazení absolventa z tohoto seznamu). Označení matrika je však poměrně staré. U nově zavedených seznamů a evidencí se již používají jiné názvy – seznam, registr, rejstřík apod.

Doslovný překlad je nevhodný

Pokud by anglický překladatel neovládal české reálie a zároveň anglicky mluvících zemí, snadno by se mohlo stát, že by toto slovo přeložil doslovně. Rodilý mluvčí angličtiny by si však výraz „matrix“, který se nabízí z latinského původu slova, určitě nespojil se skutečným významem matriky a byl by takovým překladem zmatený.

Kdo je adresát překladu?

Předpokládejme tedy, že překladatel tyto poznatky má a hledá odpovídající ekvivalent v angličtině. Musí však vědět, zda bude adresátem někdo v Británii nebo ve Spojených státech amerických či Kanadě. V prvním případě tedy zvolí označení Register (of Births, Marriages and Deaths), ve druhém však spíše Vital Statistics. Matrikáře pak přeloží jako registrar, knihu narození jako book of births.

Sémantická znalost jazyka

Zajímavé je ještě sémantické odlišení matriky ve smyslu vedeného seznamu („register“) a ve smyslu úřadu („registry“). Zjednodušeně lze tedy říct, že zápis se provádí do matriky (register), která je vedena příslušnou matrikou (registry).

 

Odborní překladatelé pro vaše překlady

Odborní právní překladatelé v MERIVĚ tyto rozdíly perfektně ovládají. Proto dokážeme provádět vysoce odborné právní překlady, jako jsou smlouvy, dohody, rozsudky, soudní řízení, zákony apod. Naše překlady jsou bezchybné a dobře poslouží i vám. 

Potřebujete vyhotovit právní překlad z/do angličtiny právě teď? Ozvěte se nám do MERIVY. Nejčastěji provádíme profesionální překlady právních dokumentů.

 

Autor: Tomáš Nezbeda

Tomáš má na starosti korektury a překlady

Ale tohle nemusí být úplný konec! Za 10 minut hravě přečtete další 3 úžasné články:Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies