meriva-preklady.cz
čeština

Oslovení v angličtině aneb jak se v angličtině vyká

1.2.2018
Přečteno: 29139x

www.meriva-preklady.cz

Mnozí z nás vědí, že angličtina nepoužívá žádné Vy, Váš, Vám a další podobné způsoby oslovení. Fenomén vykání se vyskytuje u spousty evropských jazyků. Jednak je známe u slovanských jazyků, ale také u němčiny nebo u francouzštiny či španělštiny. Anglicky hovořící mluvčí musí použít jiné jazykové nástroje, aby byli schopni vyjádřit úctu a respekt k druhé osobě.

Oslovení v angličtině a vykání

Trocha historie angličtiny

Dnes se používá výhradně zájmeno you, a to v obou významech ty i vy. Málokdo však ví, že you původně znamenalo vy. Naopak ty mělo ekvivalent v zájmenu thou. Postupem doby zájmeno thou získalo ne příliš lichotivý nádech a používalo se pro nadřazené oslovování lidí nižšího postavení. V 18. století již zájmeno thou z běžného používání v podstatě vymizelo a do popředí se dostalo pouze zájmeno you.

Vykání po anglicku

Z výše uvedeného vyplývá, že v angličtině se neudrželo zájmeno ve významu ty, ale naopak ve významu vykání vy – you. To však nemění nic na tom, že anglicky hovořící mluvčí potřebuje v komunikaci vyjádřit, zda se baví s kamarádem, nebo se svým nadřízeným. Formální od neformální komunikace se rozlišuje zvláště použitím (ne)důvěrného oslovování. Příklady jsme pro vás připravili níže.

Angličtina cítí rozdíl v oslovení

Pokud chceme v angličtině vyjádřit druhému respekt, klademe důraz na jeho oslovení. Používáme Mr./Mrs./Miss, tedy pane/paní/slečno. Pokud bychom se v tomto smyslu měli zaměřit na rozdíl mezi americkým a britským vykáním, význam je u obou stejný. Rozdíl nalezneme pouze v interpunkci, kdy Američané napíší za oslovením tečku Mr. Roger. Britové preferují psaní bez tečky Mr Roger.

Použití Mr

Jestliže oslovujeme pána, používá se nejčastěji oslovení Mr (UK) nebo Mr. (US). Toto oslovení je všeobecně platné a řekněme nejméně kontroverzní. Lze zkrátka použít vždy.

Použití Mrs

U oslovení paní používáme oslovení Mrs (UK) nebo Mrs. (US), přičemž jej vyslovujeme “missis”. Dříve jsme v korespondenci mohli také narazit na oslovení paní podle jména svého manžela. Takže bylo normální začínat dopis ženě např. jako “Mrs John Miller”. Tato praktika je však již na ústupu. V britské angličtině se můžeme ještě setkat s celým vypsáním missus, ale v americké angličtině se dané vyskytuje již velmi vzácně.

Použití Miss

V případě, že chceme oslovit neprovdanou slečnu, použijeme oslovení Miss. V tomto případě se Miss píše bez tečky jak v britské, tak americké angličtině. V některých anglicky mluvících zemích se také používá i s křestním jménem. Tím se sice vyjadřuje respekt, ale zároveň bližší vztah. Kupříkladu dlouholetou starší sousedku bychom oslovili “Miss Caroline”. Případně bychom toto oslovení mohli slyšet v některých anglicky mluvících zemích u rodičů, když např. vedou kárný rozhovor se svojí dcerou “Miss Stephanie Lisa Miller, you go clean your room right now!”.

Použití Ms

Oproti Miss používáme Ms u žen, u nichž neznáme přesný manželský stav. Jedná se o vdovy, rozvedené ženy či ženy nikdy neprovdané. Zkratku vyslovujeme jako “miz” a opět rozlišujeme psaní bez tečky Ms (UK), a psaní s tečkou Ms. (US). Tento fenomén se objevil v 50. letech minulého století a rozšířil se v 70. letech, kdy se začaly do popředí dostávat otázky práva žen (women’s movement). Na tuto zkratku se nahlíží jako na ekvivalent k Mr.

Miss, Ms nebo Mrs?

Pozorný čtenář si jistě všimne, že rozhodování mezi Miss, Ms nebo Mrs může být velmi nesnadné. Vše záleží na tom, jak danou osobu známe a zda je citlivá na věci spojené se svým stavem. Takže pokud se chceme vyhnout faux pas, je vždy lepší daného člověka poznat nebo se o něm něco předem dozvědět.

Vykat příjmením, nebo jménem?

Ve všech výše uvedených případech následuje po titulu příjmení osoby. Pokud si dané osoby velmi vážíte, určitě je použití příjmení na místě. Nicméně v naší překladatelské agentuře komunikujeme i se zahraničními klienty a velmi často se setkáváme s tím, že ačkoliv se s dotyčnými lidmi prakticky neznáme, oslovují nás pouze jménem, tedy např. “Dear Tom”.

V zahraničí je tento styl dnes již vcelku obvyklý. Navíc spatřujeme, že se oslovení jménem používá i u českých společností, zejména těch, které jsou mezinárodně orientované – nadnárodní společnosti, reklamní agentury, IT společnosti, start-upy a další.

Použití Sir/madam

Jako alternativu k Mr lze do jisté míry použít slova Sir. V britské i americké angličtině znamená totéž: “pane”. U žen pak lze ve formálních situacích použít madam (UK) nebo ma’am (US - čte se “mém”), a to tehdy, když neznáme příjmení či přesnou identitu druhé osoby (např. “Excuse me, Sir” nebo “Pardon me, madam”). Tento styl oslovení se používá jak v mluveném, tak i v písemném projevu. Např. v dopisech se píše “Dear Sir, Dear Madam".

Nejste si v anglických překladech jistí? Potřebujete korekturu dopisu či obchodní nabídky v angličtině? MERIVA TRANSLATIONS je tu pro vás.Nejnovější v kategorii

©2024 meriva-preklady.cz Webové stránky ©2024 PANKREA Provozováno na systému Estofan Nastavení cookies